Vil du jobbe med lederstøtte i Forbrukerrådet?

Publisert 6. februar, 2020
Vi søker deg som er ryddig og systematisk, som liker å jobbe med både utvikling og praktisk oppfølging av administrative rutiner og systemer.

Vi har ledig en 60 % prosjektstilling i vår stabsavdeling som består av en økonomienhet, en enhet for personal og arkiv, en IKT-enhet og en fakta- og analyseenhet. Stillingen rapporterer til stabsdirektøren.

Av arbeidsoppgaver kan vi nevne:

 • Etablere struktur og system for møtearenaer.
 • Bidra i utviklingen av styringssystem for Forbrukerrådet.
 • Ivareta og utarbeide årshjul og porteføljerapportering.
 • Tilrettelegge for og følge opp styremøter.
 • Vedlikeholde og oppdatere planer og prosesser.
 • Prosjektledelse for prosjekter innenfor stab.
 • Tilrettelegging for møter og samlinger.
 • Arkivering.

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra administrasjon og styringssystemer
 • erfaring med anskaffelsesprosesser i offentlig virksomhet
 • erfaring med prosjektledelse og porteføljestyring
 • høy kompetanse på relevante IT-verktøy
 • prosjektutdanning, gjerne med Prince 2-sertifisering
 • Master of Business Administration (MBA) eller tilsvarende relevant utdanning

Vi tilbyr

 • 60 % stilling ut 2020
 • arbeidsplass i lyse og moderne lokaler i Oslo sentrum
 • subsidiert kantine og støtte til trening
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver og med en årslønn (i 100 % stilling) på kr 456 400 – 583 900 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen rettes til stabsdirektør Trine Gamst tlf. 907 48 031.

Søk her innen 21. februar 2020 (arkivsak 20/1556)

Legg ved relevante vitnemål og attester.

Inkludering

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.