Merke

UTZ

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert, må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold (blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks- og bedriftspraksis. UTZ-sertifiserte produkter skal også kunne spores tilbake til produsenten.

Du finner UTZ sertifiserte produkter innenfor kategoriene kaffe, kakao, te og palmeolje.

Hvem kontrollerer?

UTZ sertifiserer og har årlige tilsyn av uavhengig tredjepart etter ISO 65-standarden.

Hvem står bak?

UTZ Certified er en stiftelse for verdensomspennende implementering av en standard for ansvarlig kaffe-, kakao, te og jordbruk.

Åpenhet og kostnader:

UTZ mottar medlemskontingent og administrasjonsgebyrer fra merkebrukerne. De administrative gebyrene er basert på volum av UTZ-sertifiserte kakaobønner, kaffe eller te som produsentene registrerer.

Du finner vilkårene for merkeordningen på UTZs nettsider.

www.utzcertified.org/

UTZ-logo.