En grenseløs angrerett

Nordmenn handler som aldri før på nettet. Nå er det kommet en ny angrerettlov.

– Det er en stor forbedring for norske forbrukere at de nå kan handle på nettet i hele EU-området med fjorten dagers angrerett og like returregler, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Tidligere var det forskjellige regler om angrerett i de ulike EU/EØS- landene. Det vil fortsatt være enkelte forskjeller. Deler av regelverket fra EU er valgfritt å ta med i den nasjonale lovgivningen, med angrefristens lengde og returreglene er de samme.

Kvinne handler på nettet. Foto.

Foto: Colourbox.com

Forbrukerrådet har laget en egen praktisk veileder for den nye angrerettloven som er rettet mot både forbrukere og næringsdrivende.

Du finner veilederen som PDF nederst pressemeldingen. Du kan også laste den ned på sidene til Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet.

Du skal få bedre info

– Med den nye loven skal du ikke bare få informasjon om angreretten, produkt- eller tjenesteinformasjon, men også hva du skal gjøre hvis varen eller tjenesten ikke fungerer som den skal, opplyser Ingeborg Flønes.

Den nye loven setter større krav til selger om å gi forbrukeren viktig og utfyllende informasjon om varen eller tjenesten du har kjøpt.  Ved siden av håndtering av klager skal selger etter den nye loven også informere om garantier, ettersalgservice, klageordninger og hvordan du skal klage. Formålet med opplysningsplikten er at forbrukeren lettere skal kunne forstå at hun inngår en avtale og på hvilke vilkår. Får du ikke de nødvendige opplysningene vil du få enda lengre angrerett inntil 12 måneder og fjorten dager.

Du skal også få vite at du må betale for returen, ellers må selger dekke det selv.

– En god huskeregel er at hvis ikke selger opplyser om at du må betale for returen får du den gratis, sier Ingeborg Flønes.

Nye unntak

Den nye angrerettloven har unntak for enkelte varer og tjenester. Noen av unntakene kjenner vi igjen fra den gamle loven, som unntak for flybilletter og hotellovernattinger, mens andre er nye.

Du har ikke angrerett på:

  • Intimprodukter som er forseglet.
  • Tilvirkningskjøp – det vil si varer som er laget spesielt for deg.
  • Tjenester som gjelder for en bestemt tidsperiode som hobbykurs.
  • Reparasjoner som haster, og hvor forbrukeren har bedt håndverkeren om å komme. For eksempel låsesmed når du ikke kommer inn eller når vaskemaskinen er ødelagt.
  • Musikk, film og programmer som strømmes eller lastes ned, og hvor du har gitt samtykke til å starte levering før angrefristen er utløpt og at du har forstått at angreretten faller bort.

Selv om du ikke har angrerett har selger en informasjonsplikt for alle varer og tjenester som faller inn under den nye angrerettloven.

Svekkelser i forbrukervernet

Den nye loven fører til forbedringer, men den fører også til svekkelser i vernet av forbrukeren.

Tidligere var det nok at forbrukeren hadde sendt meldingen om at angreretten vil bli brukt på forsvarlig måte. Nå må forbrukeren svare for at meldingen blir borte, eller blir forsinket.

– Pass derfor på at du angrer i god tid før angrerettsfristen går ut. Gjør det skriftlig for eksempel med en e-post. Du må kunne bevise at du sender meldingen til rett adresse, sier Ingeborg Flønes.

Selger har også rett til å holde tilbake kjøpesummen til varen er kommet i retur, eller dokumentasjon på at varen er sendt. Tidligere var det forbrukeren som kunne holde tilbake varen til han hadde fått kjøpesummen i retur. Forbrukeren har ikke lenger mulighet til å sikre kravet sitt på samme måte som før.

Fortsatt uklarheter i loven

Den gamle loven hadde en del uklarheter som etter hvert ble klargjort gjennom rettspraksis. Dessverre frykter vi at den nye loven vil kunne åpne for nye omganger i retten. Et eksempel er at selger nå kan kreve erstatning for verdifallet av en vare som kjøperen har tatt i vanlig bruk:

Før falt angreretten bort hvis du hadde tatt varen i vanlig bruk. I den nye loven har du fortsatt angrerett i fjorten dager, men du kan måtte betale erstatning for verdiforringelsen.  Det vil da kunne oppstå uenighet om varen har falt i verdi, og om den er tatt i bruk eller bare undersøkt på vanlig måte.

– Heldigvis er det gratis å klage for forbrukeren til Forbrukerrådet og i Forbrukertvistutvalget. Oppstår det uenighet om prøvingsretten, eller andre deler av loven, er det bare å ta kontakt med oss, avslutter direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Les mer om hvordan du klager på forbrukerrådet.no
Veileder til angrerettloven