Fikk pengene tilbake for kortreist elbil

Forbrukertvistutvalget har kommet med et vedtak som sier at selger har et særlig ansvar for å opplyse om elbilens rekkevidde når de vet hva den skal brukes til.

– Saken er av interesse for elbilkjøpere. Ved kjøp av elbil må forbrukeren i langt større grad enn ved kjøp av tradisjonell bil forholde seg til råd og veiledning fra selger, siden teknologien er ny og i utvikling, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes

Du finner vedtak 13/946 fra Forbrukertvistutvalget i margen til høyre.

El-bil som står til lading. Foto.

Foto: Colourbox.com

Kom så vidt til jobben

I slutten av 2012 kjøpte en mann fra Nannestad en ny elbil med en oppgitt kjørelengde før lading på 150 kilometer. Rekkevidden var målt av New European Driving Cycle (NEDC). Målingen kom med forbehold om at kjørelengden ville variere, avhengig av blant annet kjørestil, veiforhold og bruk av klimaanlegg/varmeapparat. I forbindelse med kjøpet fortalte han selgeren at han skulle bruke bilen til å kjøre til jobben, som lå fire mil unna, og noen småturer ved siden av i forbindelse med arbeidet.

– Han opplevde dessverre raskt at han så vidt kom seg på jobb uten lading, kan Flønes fortelle.

Bilen ble kjøpt i oktober, og den ble umulig å bruke når vinteren kom. Da ble bilens yteevne redusert med 60 prosent, og mannen kom seg knapt til jobben uten å måtte lade bilen. Småturene han skulle bruke den til i arbeidstiden, kunne han se bort fra. Han tok det opp med selger, som svarte at dette var noe han måtte regne med. En vinterreduksjon på 50 prosent av bilens rekkevidde var velkjent og ingen feil med bilen.

Fikk pengene tilbake

Forbrukeren klaget saken inn for Forbrukerrådet i begynnelsen av 2013. Meglingen førte ingen vei, og saken ble klagd inn for Forbrukertvistutvalget. Utvalget ga mannen rett i å få pengene tilbake, slik han hadde bedt om.

– Begrunnelsen var at selger var kjent med bakgrunnen for kjøpet og hva bilen skulle brukes til. Når selger visste det, skulle han ha opplyst kjøperen om at det ikke var mulig å bruke bilen til å kjøre til jobben vinterstid, sier hun.

Selger hadde selv avvist klagen med at man må regne med en 50 % forskjell mellom sommer og vinter. Han burde derfor gjort kjøper klar over at rekkevidden ikke passet kjøperens formål, som var å kjøre til jobben fire mil unna, da han kjøpte bilen. Etter loven har selger opplysningsplikt dersom bilen ikke passer til det formålet som selger kjenner til når avtalen blir inngått, og hvis informasjonen er for dårlig. Det er en feil som kan gi forbrukeren rett til å trekke seg fra kjøpet.

– Vedtaket viser at det er viktig at selger gjør kjøperen oppmerksom på rekkevidden til bilen, særlig når han er kjent med hva kjøper skal bruke bilen til, avslutter direktør for forbrukerservice Ingebrog Flønes.
FTU-vedtak 13/946