Husleiereglene er dårlig kjent blant folk

En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at bare en av sju har en viss formodning om rettighetene sine som leietaker.

– Og formodningene er feil. Folk tror at de må godta at leien plutselig dobles, at de må betale for ny varmtvannsbereder, og at utleier kan låse seg inn når som helst. Det er ikke riktig, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

85 prosent svarte vet ikke/kan ikke svare. Undersøkelsen viser også at de under 30 godtok kravene i større grad enn eldre.

Leiligheter. Foto.

Foto: Colourbox.com

Mange spør om husleie

– Spørsmål om husleie er blant de vanligste henvendelsene til Forbrukerrådet. Vi er derfor opptatt av at folk er kjent med rettighetene sine, kan Halsos fortelle.

Husleieloven har klare regler for hvordan leien kan settes opp. Den har også klare regler for hva som er ditt ansvar for å holde boligen i stand:

– Du skal gjøre vanlig innendørs vedlikehold, som å rense sluk og skifte batterier på røykvarsleren. Men du skal ikke behøve å betale for nytt sluk eller å kjøpe en ny røykvarsler. Skal du male eller tapetsere, må du huske å få huseiers tillatelse, minner han på.

Her kan du lese om hva folk har spurt Forbrukerrådet om hittil i år.

Få det ned på papiret

Det er viktig å få en skriftlig avtale. Der skal alle viktige forhold være med; som størrelsen på husleien, når den skal betales og hvem du skal betale til, hva som er inkludert og eventuelle andre plikter.

– Husleien skal dekke alle utgifter, som forsikringer for bygget, kommunale avgifter og ytre vedlikehold, men strøm må leietaker som regel betale selv. Du kan heller ikke regne med at internett og kabel-TV er med. Spør utleier om hva som er inkludert i prisen. Også eventuelle ekstraplikter som gangvask og snømåking om vinteren bør med i avtalen, sier Halsos.

Her finner du Forbrukerrådets husleieavtale.

Hybelkontrakt-konkurranse

Mange av dem som tar kontakt med Forbrukerrådet med husleiespørsmål, er studenter. Vi har derfor en konkurranse på sosiale medier for å få studenter til å bruke kontrakt. Det vil løse mye, mener vi:

– Knips et bilde hvor du viser hvor glad du er for å ha fått tak over hodet, og del det på sosiale medier med #hybelkontrakt #Forbrukerrådet. Mot å vise oss en undertegnet husleiekontrakt, vil du være med i konkurransen om to iPader og en MacBook eller en pc, kan kommunikasjonsrådgiveren fortelle.

Her kan du lese mer om konkurransen.

Sjekk oppsigelsestiden

Mye kan skje i løpet av et år, og da er det greit å vite når du kan si opp. Det vanlige er å ha tre måneders oppsigelsesfrist. For hybel er den på én måned. Det er mulig å avtale at du bor i leiligheten fra en bestemt dato til en annen, men da må utleier ha en god grunn til det. Det kan for eksempel være at han skal leie ut mens han er på utenlandsreise. Hvis ikke, skal kontrakten være på minimum tre år. Det er unntak for hybler og sokkelleiligheter når utleier bor i huset, da sier regelen ett år.

– Loven er streng på dette punktet. Hvis du inngår dårligere vilkår enn loven, gjelder de ikke og kontrakten går over til å bli en løpende avtale, opplyser han.

Ikke sjelden blir det uenighet om skader på boligen i etterkant, eller utleier kan hevde at noe er blitt borte:

– Du kan sikre deg mot erstatningskrav ved å bruke vårt overtakelses- og tilbakeleveringsskjema. Ta bilder og skriv ned hvilke skader som allerede finnes i leiligheten når du overtar den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietakere, tipser Halsos.

Her finner du Forbrukerrådets overtakelses- og tilbakeleveringsskjema.

Krev depositumskonto

Depositum skal settes på egen depositumskonto, og den skal stå i ditt navn. Studentsamskipnadene er unntatt. De kan sette pengene inn på en felles konto. Utleier skal betale kostnaden for kontoen.

– Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene, advarer han.

Forbrukerrådet ber også studentene om å unngå «garantier» som tilbys på markedet.

– Vi mener de er lite gunstige for leietaker. Forsikringsselskapet vil dekke eventuelle krav fra huseier, men etterpå gå på deg. Det er kun en garanti for utleier, som du må betale, poengterer Martin Skaug Halsos.

Her kan du lese om hvorfor Forbrukerrådet er imot husleiegarantier.

Hvis uhellet er ute

Hvis du er uenig med utleier om noe, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, finnes det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som kan hjelpe deg. Har ikke lærestedet ditt et slikt utvalg, kan du gå til Konfliktrådet eller Forliksrådet. Som student kan du få juridisk veiledning av studenter i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.

Ti tips til husleiejakten:

  1. Bruk kontrakt fra forbrukerrådet.no.
  2. Ikke betal eller skriv kontrakt før du har sett boligen.
  3. Sjekk hva som er inkludert i husleien.
  4. Undersøk hvilke plikter du får.
  5. Vær obs på oppsigelsestiden.
  6. Ikke kjøp garanti, krev depositumskonto.
  7. Dokumentér skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting.
  8. I et kollektiv må hver enkelt skrive under på kontrakten.
  9. Unngå å betale kontant.
  10. Konfliktrådet, Forliksrådet, eller et husleietvistutvalg kan hjelpe hvis du og utleieren ikke blir enige.

Befolkningsundersøkelse om husleie 2015