Hvordan få den beste russebilen

Selv om det er lenge til mai, har forberedelsene til russefeiringen begynt. Forbrukerrådet får telefoner fra foreldre og russ som ønsker råd til den beste bilen.

– Det kan fort bli en risikosport å kjøpe en russebil. Nylig ringte en russ som hadde fått beskjed at drømmebilen ikke ble godkjent i EU-kontrollen. Den hadde avdekket 23 feil, kan regionkontoret Helga Skofteland ved Forbrukerrådet i Oslo fortelle.

– Vi har derfor to gode råd: Få bilen undersøkt på et verksted før du slår til, og få en kontrakt hvor du har med ansvarsforholdet om flere eier en russebil sammen. Det kan være greit å ha om man får en klage fra kjøper, fortsetter regiondirektøren.

Bil med åpent panser.Foto.

Foto: Colourbox.com

Ekstra utfordringer med russebil

I forhold til et vanlig bruktbilkjøp følger det med noen ekstra utfordringer når du skal kjøpe russebil, mener Skofteland:

– Når du kjøper en bil fra en privatperson må du sjekke den grundig. Det blir enda viktigere når du skal kjøpe en russebil. Selgerne har gjerne liten kunnskap om bil og enda mindre om buss. De har bare kjørt med bilen en kort periode. Det samme gjelder eventuelt tidligere eiere, sier hun.

– Ta med bilen til et verksted før salgskontrakten undertegnes. Det koster noen tusen, men er en fornuftig investering for å unngå en ødelagt russefeiring, er rådet fra Helga Skofteland.

Her kan du lese om kjøp og salg av bil.

Må man være over 18 år?

Ved siden av en salgskontrakt, hvor man skriver ned all viktig informasjon, bør man ha en egen avtale når flere kjøper en bil sammen.
– Vi har fått flere telefoner fra foreldre som lurer på om barna deres kan forplikte seg til å kjøpe en bil uten deres tillatelse. Det kan de ikke. Er du under 18 år, må en av foreldrene dine undertegne for deg, sier regiondirektøren.

Videre må folk som skal dele en bil sammen ha en skriftlig avtale seg i mellom. Der bør det stå hvor mye hver enkelt skal betale, på hvilken måte og til hvilket tidspunkt. Deleierne vil ha løpende utgifter som forsikring, bensin, deler som ryker eller man kan få en bot. Det må med i avtalen hvordan det skal dekkes. Andre avtaler man gjør i felleskap, som leie av lys- og lydanlegg, bør også ned på papiret.

Bruk vår bruktbilkontrakt.

Tilpass og bruk vår løsørekontrakt for avtaler dere i mellom.

Russehjelp om noe går galt

Forbrukerrådet kan gi råd og veiledning hvis det blir problemer. Løser ikke saken seg kan vi mekle.

Her får du hjelp.

Sjekkliste for russebil

  • Er dere flere som skal dele russebil så skriv kontrakt.
  • Du må være over 18 år for å forplikte deg uten foreldrenes samtykke.
  • Sjekk russebilen grundig på et verksted før kjøp.
  • Bruk skriftlig kontrakt.
  • Forbrukerrådet kan gi råd og løse saker.