Ny nemnd for busstransport på plass

Å klage til et stort kollektivselskap, kan være en bøyg for mange. Nå kan du gå til en egen klagenemnd, hvis saken ikke løser seg.

– Fra og med april kan du gå til en egen klagenemnd for busspassasjerer, hvis du og busselskapet ikke blir enige. Vi har jobbet med å få til ei nemnd for busspassasjerer, og vi er glade for at målet er oppnådd, og at forbrukerne er bedre sikret, sier Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.

Buss. Foto.

Foto: Colourbox.com

Nemnda ligger under Transportklagenemnda som allerede eksisterer i dag. Fra før kan nemnda ta saker som gjelder tog og fly.

Ta taxi når bussen er forsinket

Hvis bussen blir forsinket i over tjue minutter, og du ikke får alternativ transport, kan du ha rett på å få dekket ekstrautgiftene til transport med drosje eller egen bil.

– Hvem har ikke drømt om å kunne ta en drosje når bussen er forsinket? Det er faktisk mulig. Alle de store busselskapene tilbyr dette over hele landet, sier Halsos.

Det er laget en reisegaranti som gjelder for alle medlemmene i Kollektivforeningen. Den sier hvor mye du har rett på å få dekket ut fra hvor lenge du må vente, og hvor langt du skal. Det er også laget øvre grenser for hvor mye du kan få dekket:

  • 20 minutter forsinket på reiser under en time med inntil 550 kroner.
  •  40 minutter forsinket på reiser mellom en til tre timer med inntil 825 kroner.
  •  60 minutter forsinket på reiser over tre timer med inntil 1100 kroner.

Her kan du lese hva du har rett på.

Send regning til busselskapet

Har du betalt for egen transport, så spar på regningene. Du har en måned på deg til å kreve utgiftene dekket. Fyll ut et reisegarantiskjema som du finner på busselskapets nettsider, eller skriv en e-post. Legg ved kopi av kvittering for utleggene.

– Kommer du ingen vei, så ta kontakt med Transportklagenemnda.  De kan komme med et rådgivende vedtak, avslutter Martin Skaug Halsos.

Her finner du mer informasjon om bussrettighetene dine.

Tips når bussturen ikke går som den skal

  • Sjekk vilkårene til busselskapet på nettet.
  • Spar på billetten og eventuelle kvitteringer for utlegg.
  • Klag til busselskapet.
  • Gå til Transportklagenemnda hvis du ikke kommer noen vei.

Relaterte saker