Stor misnøye med vaskebyrå

Mange er fristet til å kjøpe seg julefred ved å hyre inn vaskebyrå til jul. Forbrukerrådets undersøkelse viser imidlertid at fire av ti er misfornøyde med vaskebyrået.

Skuring og skrubbing er en viktig del av juletradisjonen. På julaften skal det skinne, og for noen kan det være en løsning å leie inn et vaskebyrå. Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet opplyser imidlertid at 42 prosent av kundene er misfornøyde i ettertid.

–Det er ofte uenighet om prisen, eller om det er vasket bra nok. Det er ulike oppfatninger om når det er rent nok.

Forbrukerrådet har også blitt kontaktet av forbrukere som har fått eikeparketten ødelagt av feil vask, og det er en kostbar feil. En annen ringte og fortalte at vaskebyrået hadde utløst sprinkleranlegget, og ikke ville ta regningen for alt som måtte erstattes.

Ordnet seg for hver fjerde klager

Det viktigste rådet til disse var å ta det opp med byrået så fort som mulig. Det er lurt å gjøre det skriftlig, bruk gjerne Forbrukerrådets klagebrev. Blir dere ikke enige, kan Forbrukerrådet megle i saken.

– Hver fjerde av dem som var misfornøyde, opplevde faktisk at vaskebyrået ordnet opp. Det er selvfølgelig det beste utfallet. 32 prosent nådde ikke frem overfor byrået, men de kunne altså klage til oss, forteller Forbrukerrådets Ann Hege Skogly.

44 prosent av dem som var misfornøyde, valgte ikke å klage.

Vindusvask.Foto.

Her skal det bli julerent. Foto Colourbox

Forbrukerrådets fire forholdsregler

Sjekk med flere byråer

Be om pristilbud fra flere firmaer. Beskriv jobben så detaljert som mulig, og ta med særlig utfordrende eller spesielle forhold. Oppgi antall kvadratmeter, rom, etasjer og meter under taket. Dersom det er snakk om fast vaskehjelp, kan du spesifisere hva som skal gjøres hvor ofte.

Undersøk vaskebyråets seriøsitet

Før du slår til på et tilbud, bør du se til at du har fått fyldige kontaktopplysninger av byrået. Det lønner seg også å sjekke andres erfaringer med dem ved å gjøre et nettsøk, og undersøke om alt later til å være i orden i Brønnøysundregistrene. For å sikre deg mot at du betaler for svart arbeid, kan du følge råd på handlehvitt.no.

Skriv kontrakt

Når dere skal skrive en kontrakt, er det viktig at vaskebyrået har vært på befaring. I kontrakten som bygger videre på pristilbudet, må dere få med momenter som har dukket opp. Sjekk alle vilkår nøye, og avtal hvordan renholderne skal komme seg inn i boligen. Sørg for at du får en totalpris, inkludert moms.

Avtal pris

Hvis det blir uenighet, er det ofte om pris. Den bør dere ha avtalt i kontrakten, men hvis det ikke er gjort, skal prisen være det som er vanlig for tilsvarende arbeid i ditt område. Fikk du bare et prisoverslag, skal ikke sluttsummen bli mer enn 15 prosent høyere.