Treningstips fra Forbrukerrådet

I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, svarer én av tre at de har trening som nyttårsforsett. Her er gode råd når du skal velge treningssenter, slik at du unngår en avtalerettslig strekk.

– Sjekk kontrakten nøye når du skal melde deg inn på et treningssenter, sier direktør for forbrukeservice Ingeborg Flønes. Du har kun angrerett om du tegner avtalen på gata, eller over internett. Gjør du det ved skranken, er du fanget.

Forbrukerombudet har laget retningslinjer for hvordan kontraktene skal være, men du står i prinsippet fritt til å avtale det du vil, eller rettere sagt; det treningssenteret vil. Treningssenteret er den sterke part, og du har lite du skulle ha sagt. Det er derfor svært viktig å sette seg inn i avtalen før du skriver under kontrakten.

Treningsmanualer. Foto.

Foto: Colourbox.com

Sjekk totalprisen

– Selv om treningsavgiften ikke er så høy, kan totalprisen bli det når etableringsgebyr og oppstartsavgifter legges til. Undersøk derfor hva som blir den totale prisen, sier Ingeborg Flønes. Prislister skal være oppslått i treningssenteret, men du finner dem også på treningssenterets hjemmeside. Forbrukerombudet har lenge vært misfornøyd med hvordan treningssentrene har drevet reklame, og har derfor også laget retningslinjer for markedsføringen slik at du slipper å bli lurt.

Merk også at noen treningssenter krever at du må inngå en autogiro-avtale for betaling. På den måten kan treningssenteret få pengene automatisk fra din konto til seg. En slik avtale er i så fall noe du selv må opprette i banken.

Bindingstid?

– Sjekk om det er bindingstid på medlemskapet, og hvor lang den er. Ellers kan du oppleve å måtte betale for et treningsmedlemskap på en annen kant av landet om du skulle flytte like etter avtaleinngåelsen, sier Flønes.

Forbrukerne må ofte binde seg for en viss tid i forbindelse med gode treningstilbud. I retningslinjene anbefaler Forbrukerombudet at bindingstiden ikke skal være lengre enn ett år. Det er ikke ulovlig å kreve mer, så les nøye hva du skriver under på. Undersøk også om du må gjøre noe aktivt for å melde deg ut. De fleste treningskontraktene krever det.

Kan avtalen fryses?

– Det kan være greit å kunne fryse avtalen, hvis nyttårsforsettet fører til en gjenoppliving av en gammel idrettsskade som gjør at du ikke kan benytte deg av treningstilbudet på mange måneder, sier Flønes.

Frysing innebærer at du slipper å betale for medlemskapet mens du venter på å bli bedre. Det er en ganske vanlig betingelse å ha med i avtalen. Husk at mange treningssentre krever å se en sykemelding på forhånd for å fryse medlemskapet. Du kan med andre ord ikke komme i ettertid og kreve pengene tilbakebetalt.

Oppsigelsesreglene

– Det kan ofte være vanskelig å si opp en treningssenteravtale. Det er anbefalt å ha en oppsigelsesfrist på en måned, men ofte er den på tre måneder, sier direktøren.

Sjekk alltid oppsigelsesfristen i din egen avtale, og hvordan du skal si opp. Selv om det ikke er noe krav om skriftlig oppsigelse, er det er lurt å sende en e-post av bevishensyn. Det kan vise seg å være en billig forsikring for ikke å måtte betale ekstra.

Sjekkliste for treningssentre:

Bruk vår sjekkliste og start året med en god avtalerettslig innsats ved skranken til treningssenteret, avslutter direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes:

  • Sjekk totalsum.
  • Sjekk bindingstid.
  • Sjekk frysemuligheter.
  • Sjekk oppsigelsestid.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført som en omnibusundersøkelse i Norstats respondentpanel. Det består av omtrent 83 000 nordmenn over 18 år. Primært er disse rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og står i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall, kjønn og fylke.

Resultatene er veid på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Intervjuene ble gjennomført på e-post/ web i perioden 10.–16. desember 2013. Totalt 1000 intervjuer.

På spørsmålet «Har du trening som nyttårsforsett i år?» – svarte én av tre at de skal trene i 2014. For unge under 30, svarte 44 prosent «ja» på spørsmålet.

Befolkningsundersøkelse 2014 Treningsvilkår