Forbrukerrådets organisasjon

I Forbrukerrådet jobber det i overkant av 120 personer. Forbrukerrådet har tre satsingsområder: Forbrukerservice, Forbrukerpolitikk og Markedsportaler.

Forbrukerservice

Forbrukerrådet tilbyr kostnadsfri juridisk veiledning og megling i konflikter med næringsdrivende. Årlig ber nesten 100 000 nordmenn oss om hjelp via telefon og forbrukerrådet.no. Spørsmålene handler om alt fra om det går an å klage på en ubrukelig bruktbil, til at en butikk sender varer og regninger uten at det er avtalt.

De gangene forbrukeren og selgeren ikke klarer å bli enige, kan saken klages inn til oss, og vi vil da megle mellom partene så lenge den ikke kan løses i en nemnd hvor Forbrukerrådet er representert.

Blir ikke partene ening i saker som gjelder angrerettloven, forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven i kjøp mellom private eller håndverkertjenesteloven  partene kan saken bli behandlet iForbrukertvistutvalget (FTU). Her får saken en bindende avgjørelse med samme virkning som en dom i domstolene.

Forbrukerrådets servicearbeid gjøres fra våre ti regionskontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Sarpsborg, Gjøvik og Oslo.

Kontakt Forbrukerrådet
Behandle klagen hos Forbrukerrådet

Forbrukerpolitikk

Forbrukerpolitikk er Forbrukerrådets aktive arbeid med å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger basert på fakta og kunnskap. Det politiske arbeidet er rettet mot områder som har stor økonomisk konsekvens for forbrukerne, hvor forbrukertilfredsheten er lav og muligheten til å påvirke hele bransjer er stor.

I noen tilfeller er ikke regelverket godt nok, og da jobber Forbrukerrådet politisk med å styrke det rettslige forbrukervernet. I andre tilfeller går arbeidet ut på å påvirke hvordan konkurransesituasjon og markeder fungerer. De prioriterte politikkområdene er mat og handel, bolig, digitale tjenester, bank og finans, samferdsel og offentlige tjenester.

Markedsportaler

Forbrukerrådets markedsportaler gir forbrukere korrekt, oppdatert og sammenlignbar informasjon om produkter og tjenester før kjøpsbeslutningen. Pris- og kvalitetsbevisste forbrukere bidrar til økt konkurranse, riktige priser og effektivitet i økonomien. God og nøytral informasjon gjennom offentlige portaler skal dessuten gjøre det vanskeligere for tilbyderne å utnytte forbrukernes manglende kunnskap.

På finansportalen.no kan forbrukere sammenligne tilbud i markedet innen bank, forsikring, investering og pengeoverføringstjenester til utlandet.

Hvakostertannlegen.no gir forbrukere sammenlignbare priser på tannlegebehandlinger og informasjon om forbrukerrettet tannhelse. Videre har Forbrukerrådet som strategisk ambisjon å etablere flere kvalitetssikrede markedsportaler innen udekkede områder med stor økonomisk konsekvens, lav gjennomsiktighet eller stor mulighet til å påvirke hele bransjer.

På strømpris.no kan forbrukerne sjekke hva ulike strømavtaler koster, og sammenlign avtaler med andre leverandører

Forbruker Europa

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network). Forbruker Europa gir gratis informasjon og veiledning til norske forbrukere om rettigheter og plikter ved handel over landegrensene i EU og på Island, og gjør på denne måten det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. I tillegg veileder kontoret også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge.