Bankene informerer dårlig om gode rettigheter

En fersk stikkprøveundersøkelse Forbrukerrådet har utført, viser at bankene gir dårlig informasjon om gode kredittkortrettigheter på sine åpne nettsteder.

– Vi vil be bankene og kortselskapene om å informere bedre om chargeback (tilbakeføring av beløp) og gjøre det lettere å sende en klage, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Sparebanken Vest best

I undersøkelsen som er utført hos åtte store banker som opererer i Norge, er det kun Sparebanken Vest som gir god informasjon på åpne hjemmesider om muligheten til å fremme krav mot banken, dersom du har handlet på kreditt og selger ikke ivaretar sine forpliktelser. Også dersom du har betalt med et kredittkort i en nettbutikk som går konkurs, kan du fremme krav til banken/kortutsteder.

Bakkort med laptop i bakgrunnen. Foto,

Foto: Colourbox.com

En annen undersøkelse Forbrukerrådet gjennomførte rett før sommeren, viser at 84 prosent ikke fremmet krav overfor bank/kortselskap etter problemer med netthandel.

Slipper unna milliardkrav

– Bankene slipper dermed unna krav på omtrent 3 mrd. kroner årlig, fordi forbrukeren ikke kjenner rettighetene sine godt nok, sier direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa.

– Dette viser at det er et stort underforbruk av rettigheter ved bruk av betalingskort. Netthandelen øker og vi bruker kort som aldri før. Bare i første kvartal steg netthandelen med 20 prosent. Likevel er det få forbrukere som kjenner de gunstige reklamasjonsrettighetene de har når de bruker et kredittkort.

Dette ble undersøkt

Forbrukerrådet gjorde i august en stikkprøveundersøkelse blant åtte store norske banker for å finne ut hvilken informasjon de har på sine nettsider vedrørende forbrukernes mulighet til å fremme tilbakebetalingskrav mot kredittyter/ bank dersom de har handlet på kreditt og selger ikke ivaretar sine forpliktelser.

Vi lette etter informasjon på bankenes åpne nettsider, det vil si at vi ikke logget oss inn som kunde i banken. Vi ønsket å teste ut hvor lett det var å finne informasjon om reklamasjon ved kredittkortkjøp, og lette etter dette informasjonselementet i ca. 2 minutter. Hvis vi ikke fant informasjonen i løpet av et par minutter, anser vi den for å være vanskelig å finne. Det er likevel mulig at banken har informasjonen på sin nettside, og at vi ikke fant den. Det anser vi som for lite forbrukervennlig.

 
Vi testet følgende banker:

  • Danske Bank
  • DNB
  • Handelsbanken
  • Nordea
  • Skandiabanken
  • Sparebanken 1
  • Sparebanken Vest
  • Storebrand

Sparebanken Vest kommer klart best ut av undersøkelsen. Vi fant informasjon om temaet raskt. Rettighetene ble forklart på en lettfattelig måte, budskapet var tydelig, og lenke til reklamasjonsskjema var lett tilgjengelig.

På nettsidene til Handelsbanken og Nordea fant vi også noen få opplysninger om reklamasjon på transaksjoner, samt lenke til et reklamasjonsskjema. Informasjonen var imidlertid svært kortfattet, og det ble ikke opplyst om muligheten for å kreve penger tilbake fra banken ved kredittkjøp. Etter vårt skjønn gir ikke dette kunden et tilstrekkelig grunnlag for å kunne fremme et tilbakebetalingskrav mot kredittyter/ bank.

Bare i avtalevilkårene

Hos de øvrige fem bankene fant vi lite eller ingen tilgjengelig informasjon på de åpne nettsidene. For å finne opplysninger om krav mot kredittyter, måtte vi lete i avtalevilkårene for de respektive kredittkortene. Dette er en tidkrevende prosess, og må anses å være svært lite forbrukervennlig. Vi fant heller ikke reklamasjonsskjema, og informasjonen til forbruker er sparsom. For å kunne fremme et tilbakebetalingskrav mot kredittyter/ bank, anses ikke dette som tilstrekkelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel