Bekymret over giftstoffer i blodprøver

Forbrukerrådet har testet blodet til to småbarnsmødre og forbrukerdirektør Randi Flesland for kjemikalier. Funnene viser en rekke stoffer som er kreftfremkallende, hormonforstyrrende og skadelige for arvestoff og forplantningsevnen.

Testen er gjort i forbindelse med seminaret
«Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag», som arrangeres av Forbrukerrådet i Norge og Danmark med støtte fra Nordisk råd.

Selv om stoffene kan være svært skadelige, tillates de brukt i vanlige hverdagsprodukter som klær, elektronikk og utstyr. Nå krever Forbrukerrådet tiltak fra helse- og miljømyndighetene.

– Forbrukerne er for dårlig beskyttet mot skadelige kjemikalier i hverdagsprodukter. Norske myndigheter må få på plass et strengere regelverk og styrket tilsyn, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Randi Flesland med forbrukere med unge barn. Foto.

Foto: Forbrukerrådet

Fra venstre: Iver (15 mnd), Hanne Brostrøm, Randi Flesland, Thomas (8 mnd) og Tone Li Sandvik.

Verdens giftigste

Norske forskere deler Forbrukerrådets bekymring. Ved Framsenteret viser analyser at nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder kjemikalier i blodet. Og forskerne bekrefter at det har vært en voldsom vekst i antall skadelige kjemikalier i nordmenns blod de siste femti årene. Stoffene kommer fra produkter vi omgir oss med i hverdagen.

– Når vi finner mange alvorlige giftstoffer i småbarnsmødres blod, betyr det at stoffene også er i blodet til barna. Det er svært bekymringsfullt. Ingen er mer sårbare for skadelige kjemikalier enn de aller minste, sier Randi Flesland.

Se til våre naboland

Forbrukerrådet har lenge tatt til orde for en kjemikaliehandlingsplan for å sikre barn og unge en mer giftfri hverdag. Sverige og Danmark har hatt slike planer i en årrekke, noe som har bidratt til økt tilsyn og kontroll, strengere nasjonale kjemikalieregler og bedre informasjon til forbrukerne.

– Giftstoffer i produkter er et økende problem. Det er på høy tid at norske myndigheter setter hverdagskjemikaliene på dagsordenen og følger våre naboland i dette arbeidet, sier Randi Flesland.

– Miljøminister Tine Sundtoft har tidligere varslet at hun vil ha strengere regelverk for å fjerne de giftige stoffene. Vi håper hun lar seg inspirere av det arbeidet som er gjort i Danmark og Sverige, hvor blant annet tilsynsfrekvensen er femdoblet de siste årene.

Legg press på EU

Satsingen på giftfri forbrukerhverdag i våre naboland har også lagt betydelig press på EU. Sverige leverer nå mer enn dobbelt så mange forslag som Norge på strengere EU- regelverk.

EUs kandidatliste inneholder de aller verste helse- og miljøskadelige stoffene som brukes i produkter. Listen består pr i dag av 151 stoffer og vokser stadig. Men selv om stoffene er dokumentert skadelige, kan kjemikalier stå på lista i en årrekke uten å bli forbudt, og industrien fortsetter å bruke dem.

– Selv om mye kan gjøres nasjonalt, er det ikke tvil om at de viktigste føringene legges av EU. Dessverre ser vi at arbeidet med å forby disse stoffene går svært sakte, sier Randi Flesland.

– Vi håper norske myndigheter nå kan finne sammen med våre nordiske naboer og legge økt press på EU. For det trengs. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA beregner at mer enn 1000 skadelige stoffer vil havne på lista innen år 2020.

– Barna fortjener at vi gjør alt vi kan for å forebygge at de får alle disse skadelige stoffene i blodet sitt, avslutter forbrukerdirektøren.

Resultat blodprøver

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no

Om testen

Testen er gjort av Norsk institutt for luftforskning i forbindelse med seminaret «Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag», som arrangeres av Forbrukerrådet i Norge og Danmark med støtte fra Nordisk råd.

Blant de skadelige stoffene som er funnet er:

  • Ftalater (benyttes i bl.a. sko, gulvbelegg og ledninger)
  • Flammehemmere (benyttes i bl.a. tekstiler og elektronikk)
  • Tensider (benyttes i bl.a i impregnering)
  • Nonyl- og oktylfenoler (benyttes i en lang rekke ulike produkter)

I tillegg har alle testpersonene en rekke ulike hormonforstyrrende stoffer i blodet. Disse brukes i kosmetikk, leker, klær og en mengde andre produkter.

Abonner på vårt nyhetsvarsel