Den sikreste spareformen

Publisert 31. oktober, 2011
Bare en av fem norske fondsforvaltere klarer å plukke de etterlengtede vinneraksjene i slikt monn at kundene tjener mer enn det markedsutviklingen uansett ville tilført. Den sikreste spareformen er nedbetaling av gjeld.

Det er TV2 som melder dette – etter at selskapet Morningstar gjennom sine analyser har konkludert med at flertallet av norske og utenlandske forvaltere ikke har klart å tilføre kundene større verdier enn den såkalte referanseindeksen de ti siste årene.

Hva de ikke anbefaler

– Her, som i alle andre markeder, må forbrukere vurdere kvalitet opp mot prisen man betaler for en tjeneste eller vare. Forvaltningshonoraret er prisen man betaler for at f

ondsforvaltere skal identifisere vinneraksjene, i tillegg til øvrig administrasjon som forvaltningsselskapene plikter å utføre.

-Når det nå dokumenteres at fondsforvaltere sjelden klarer å tilføre merverdier til kundene, må mange begynne å vurdere andre måter å spare på, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet ønsker å løfte frem to spareformer som sparerådgivere sjelden anbefaler, fordi det tilfører virksomheten mindre inntekter:

Nedbetaling av gjeld gir sunn privatøkonomi

Den spareformen som garantert vil forsterke din økonomi, er nedbetaling av gjeld. Å låne penger er dyrt. Jo fortere man blir kvitt gjeld, desto sunnere økonomi får man. Norske husstander har økt gjelda si med over tregangen siden tusenårsskiftet.

Det er ingen fare for privatøkonomien ved å betale gjeld. Aksjefondene er derimot forbundet med høy risiko for tap.

Passivt forvaltede fond

Dersom du ikke har gjeld å betale, bør du vurdere passivt forvaltede fond. Forvaltningen begrenser seg til å gjenskape referanseindeks og det gjøres passivt (derav navnet) av et dataprogram.

Her er det ingen gasjerte forvaltere som prøver å plukke vinneraksjer. Konsekvensen er lavere priser, samtidig som man tar del i fall og stigninger i markedet. Det er fullt mulig å tape penger også på passivt forvaltede fond, så her er ingen garantier for gevinst.

Ønsker du å spare i fond, bør du sjekke om det er en konkurransedyktig pris på tjenestene du kjøper.

Finansportalen viser hva som er høye og lave tegningsgebyr, innløsingsgebyr eller forvaltningshonorar.

I dag er det ikke vanlig å ta tegningsgebyr eller innløsingsgebyr.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel