Dette fant vi

Vi har testet nettbutikkene på tre ulike forhold, og her ser du hvordan det slo ut.

1) Er det oppgitt opplysninger om forbrukernes rettigheter etter forbrukerkjøps- og angrerettloven?
Ved salg til privatpersoner på internett gjelder både forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. Forbrukerrådet mener at nettsidene bør opplyse om standard salgsbetingelser, og de viktigste sidene ved reklamasjons- og angreretten.
Vi så om nettsidene opplyste om fristene i forbrukerkjøpsloven, om de la begrensninger på hvordan forbrukeren reklamerte, 14 dagers angrerett, og hvorvidt nettsiden stilte for strenge krav til varen ved retur.

2) Er det oppgitt kontaktopplysninger til selger?

E-handelslovens § 8 stiller som krav at «En tjenesteyter skal ved utøving av sin virksomhet alltid gi informasjon om navn, adresse, elektronisk postadresse og øvrige opplysninger som gjør det mulig å komme i direkte forbindelse med tjenesteyteren». De som overhodet ikke har opplysningene på nettsiden eller der det ikke har vært mulig å finne opplysningene innen 3-5 minutters leting, har fått anmerkning.

3) Hvor lett er det å finne disse opplysningene på nettsiden?

En nettbutikk bør sørge for at forbrukerne raskt og enkelt kan finne informasjon om standard salgsbetingelser, som inkluderer de viktigste opplysningene om reklamasjon og angrerett, samt kontaktinfo til selger. Der hvor det ikke har vært mulig å finne opplysningene innen en tidsramme på 3-5 minutter, har vi gitt anmerkning.

Kontrollspørsmålet om du kan velge mellom muntlig og skriftlig reklamasjon, er kun stilt til de 100 nye nettbutikkene. Av den grunn tar vi ikke det med i tabellene, og butikkene får her derfor maksimalt ti anmerkninger.

De elleve kontrollspørsmålene

Krav: Salgsbetingelser skal være lett tilgjengelige

9 prosent har ikke salgsbetingelsene lett tilgjengelig. Butikkene fra 2010-testen var nede i fem prosent da, og holder det samme nivået nå.

Krav: Korrekt informasjon om reklamasjonsfristen

76 prosent gir feil eller ingen informasjon om reklamasjonsfristen på nettsiden sin. Det er det samme resultatet som i 2010, men de som ble testet da, har skjerpet seg til 62 prosent i år.

Krav: Korrekt informasjon om meldefrist for reklamasjon

Her har 76 prosent fått anmerkning. 68 prosent av dem som ble testet i 2010, fikk anmerkning da, men nå var det en forbedring til 53 prosent.

Krav: Forbruker skal få velge mellom skriftlig og muntlig reklamasjon

12 prosent hadde et ulovlig krav om at forbrukeren må klage via e-post. Dette spørsmålet ble ikke stilt til gruppen som også ble testet i 2010.

Krav: Opplyse om 14 dagers angrefrist.

25 prosent gir ingen eller direkte feil informasjon. Angreretten blandes med bytteretten, returretten, åpent kjøp osv. Noen få gir feil informasjon om når fristen begynner å løpe.
I 2011 feilet 11 prosent, og denne gruppen har forverret seg til 16 prosent denne gangen.

Krav: Fortelle om hvilken stand varen skal være i ved bruk av angrerett.

44 prosent stiller strengere krav enn angrerettloven tillater, ved for eksempel å kreve at varen ikke er testet, eller må returneres i originalemballasje.
I 2010 bommet hele 55 % på dette, men nå kom denne gruppen ned i 39 prosent.

Krav: Korrekt kontaktinformasjon til nettbutikken.

Bare tre prosent har feilet her.
Av de testede fra 2010 mangler informasjonen hos 2 prosent – da som nå.

Krav: Opplyse om juridisk navn

35 prosent mangler juridisk navn.
I 2010 manglet det hos 25 prosent, og her kom vi til 23 prosent i år.

Krav: Opplyse om kontaktadresse

Kontaktadresse mangler hos 10 prosent.
I 2010 var vi nede i 6 prosent, men denne gruppen kom opp i 10 prosent i år.

Krav: Oppgi organisasjonsnummer

38 prosent oppgir ikke organisasjonsnummer.
I 2010 var vi oppe i 42 prosent, men denne gruppen er nå nede i 25 prosent.

Krav: Opplyse om e-postadresse eller tilby kontaktskjema.

Bare 1 prosent har feilet her.
Dette manglet hos 7 prosent i 2010, mens i år fikk denne gruppen ingen anmerkninger.