DNB bråsnur i sak om tyveri og misbruk av kort

DNB har nettopp gjort en uventet helomvending i en sak om tyveri og misbruk av kredittkort og PIN-kode, den såkalte Øiestad-saken. Banken innrømmer nå at tyvene med 99 prosent sikkerhet ikke har brukt PIN-koden når de handlet med bankkortet i tre butikker i Roma.

Dermed faller bankens forutsetning for å beskylde Paal Øiestad for å ha opptrådt grovt uaktsomt, ved å skrive ned koden og oppbevare den sammen med kortet.

Øiestad har hele tiden hevdet at han ikke hadde skrevet ned koden noe sted – og har bedt om å bli trodd på det. Nå har han fått brev fra banken med en uforbeholden unnskyldning ”Du har hatt rett i din påstand, som nå er bekreftet, ….og det er ikke grunnlag for å hevde at du har opptrådt uaktsomt”.

Banken dekker også Øiestads utgifter til advokat, hans egenandel på 8000 kroner og gir ham dessuten en erstatning.

Saken skulle vært oppe til behandling i lagmannsretten tidligere denne måneden.

Mange andre har ikke vært uaktsomme?

– Helomvendingen svekker bankenes troverdighet i saker om misbruk av kort. Svært mange bankkunder beskyldes for grov uaktsomhet i saker der banken påstår at tyvene tastet riktig kode på første forsøk. Denne saken viser at en slik påstand kan være ubegrunnet, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Det vil derfor være viktig å avklare om lignende feil er gjort i andre saker og hvordan man kan unngå at feil skjer i nye saker.

– Saken kan få følger for saksbehandlingen i Finansklagenemnda, der flertallet hittil alltid har lagt bankens forklaringer om bruk av pin-kode til grunn. Vi vil nå ta en bred intern vurdering av hvilke konsekvenser saken må få, forteller Randi Flesland.

Viktig for bankkundene

Paal Øiestad selv har hele tiden stilt spørsmål ved om pin-koden ble brukt, men banken har hevdet at dokumentasjonen beviser dette, også gjennom sin vitneførsel for tingretten. Det er uklart hva som nå har fått banken til å snu.

Forbrukerrådet engasjerte seg opprinnelig i Øiestad-saken, fordi den gjelder et prinsipielt viktig spørsmål om bankkunders mulighet til å bevise at man ikke har vært grov uaktsom ved kortmisbruk, dvs kundens mulighet til å bevise at man i saker der bankkort er stjålet og misbrukt, ikke har gjort misbruket mulig ved å skrive oppkoden og oppbevare denne sammen med kortet.

Forbrukerrådet skrev derfor innlegg til retten for å belyse de allmenne interessene saken gjelder, samt garanterte for de eventuelle sakskostnader Øiestad kunne bli dømt til å betale, dersom han tapte saken.

 

 

Dette er saken

Paal Øiestad var I Roma i september 2008 på ferie, med samboeren og sønnen. Der ble familien frastjålet et kredittkort fra MasterCard. Kortet ble belastet over 50.000 kroner før det ble sperret. Øiestad hevdet at de ikke hadde skrevet ned koden noe sted.

Familien Øiestad hadde tre kort med samme kode. Og kortene brukte de hver dag. Men Kortutsteder DnB NOR mente at Øiestad måtte ha oppbevart PIN-koden i nærheten av kortet, ettersom det gikk et døgn fra PIN-koden sist ble brukt til kortet ble stjålet.

Banken mente derfor at Øiestad handlet grovt uaktsomt. Øiestad godtok ikke dette – og klaget saken inn for Bankklagenemnda. Saken ble behandlet i sekretariatet, hvor han ikke nådde fram. Banken vant også fram i tingretten – og Øiestad anket til lagmannsretten.

Abonner på vårt nyhetsvarsel