Du kan be kommunen om prisavslag

Dersom du ble rammet av streiken i det offentlige kan du kreve å få tilbake penger for tjenester du ikke har fått.

Barnehagestreik gir prisavslag

– Får du ikke de tjenestene du har betalt for, har du rett til å få pengene tilbake ved prisavslag eller refusjon for den delen av tjenesten du ikke får, sier Terje Kili, fagdirektør for offentlig sektor i Forbrukerrådet.

Det er forskjellig lovverk som regulerer barnehagene og skolefritidsordningen (SFO), men etter Forbrukerrådets mening åpner begge for prisavslag.

Prisavslag for andre tjenester også

– Søppeltømming er en tjeneste som leveres av kommunen til selvkost. Det er kommunenes innbyggere som betaler for tømmingen, og hvis du ikke får den tjenesten bør du bli kompensert for det, sier Terje Kili.

Tilsvarende kan det være aktuelt å kreve prisavslag for periodekort om busselskapene streiker.

Du har ikke rett på erstatning

Felles for rettighetene dine er at du kun har rett på prisavslag. Du har ikke rett på å få tilbake penger ut over dette, hvis du for eksempel ble trukket i lønn fordi du måtte være hjemme med barn.

– Kommunen er ikke ansvarlig for streiken, og derfor vil ikke vanlig erstatningsregler gjelde, legger fagdirektøren til.

Kommunene bør betale

Fortbrukerrådet mener at kommunen bør avregne prisavslaget automatisk for brukerne. Noen kommuner har gjort det allerede.

– Det er kommunene som er nærmest tallene. De vet hvilke barnehager det gjelder og hvilke områder som ikke har fått tømt søppelet sitt. Og de vet prisen på det, sier Terje Kili.

Hvis det ikke skjer må du selv ta det opp

– Vi foreslår at foreldreutvalget på den enkelte barnehage, i liket med foreldreutvalgene til SFO, ber kommunen om et prisavslag tilsvarende dagbetalingen for de dagene barnehagen har vært stengt i forbindelse med streiken, avslutter fagdirektør Terje Kili.

Når det gjelder søppeltømmingen må du eller sameiet/borettslaget ditt ta saken opp på samme måte i kommunen der du bor.

Hvis klagen til kommunen ikke fører frem kan du gå til Forliksrådet, som er den laveste instans i sivilretten. Det finnes ingen klagenemnder på området, men enkelte kommuner har et ombud som du kan benytte.