Få opp dampen!

Publisert 12. april, 2013
Forbrukerrådet mener Regjeringens InterCity-planer må tas helt i mål, med en full utbygging av dobbeltspor på Østlandet innen 2025.

– At Regjeringen vil bygge ut dobbeltspor til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad innen 2024, er bra. Men å «ta sikte på» en ferdigstilling av hele InterCity i 2030, er verken forpliktende eller særlig ambisiøst, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet er utålmodig på vegne av tusenvis av pendlere på Østlandet. Med den ventede befolkningsveksten vi står overfor de neste tiårene, kan pendlerne vente seg trafikkaos. Veiene har ikke kapasitet til å ta denne veksten. Det er derfor nødvendig med ferdigstilling av dobbeltspor i hele InterCity-området innen 2025. Indre del innen 2024 og uforpliktende formuleringer om resten, er hverken raskt eller forpliktende nok.

– Vi er glade for at Regjeringen foreslår at store prosjekter skal ha en raskere og mer forpliktende framdrift. Skal vi få fart på utbyggingene, er forslagene om halvert planleggingstid og mer helhetlig finansiering et steg i riktig retning.

Vedlikehold haster

– For å sikre et punktlig og stabilt togtilbud er det avgjørende at nødvendig vedlikehold og signalanlegg prioriteres. Forsinkelsene er allerede store. Det er ikke bra at det går flere år før vi kommer opp på et skikkelig vedlikeholdsnivå, forteller Haabeth Rygg.

Forbrukerrådet savner en høyere målsetting innen punktlighet for persontog.
– I 2012 var punktligheten 91,2. Det virker mildt sagt merkelig at målet i 2023 er 90,0, sier Haabeth Rygg.

Ikke et skikkelig løft for sykkel

Regjeringen foreslår 8,2 milliarder kroner til tilrettelegging for gående og syklende i tiårsperioden.

– Vegvesenet og de andre transport-etatene har slått fast at det trengs 20 milliarder. Da blir dette for puslete. Skal Regjeringen nå målet om dobling i sykkelandelen, må det mer penger på bordet, sier Haabeth Rygg.

Trygge sykkelveier er avgjørende for at flere skal ha en reell mulighet til å velge sykkel. Bare i byer og tettsteder trengs det 10 milliarder kroner for å ferdigstille statlig del av hovednett for sykkeltrafikk. Det er positivt at Regjeringen foreslår en økning til sykkel, men det er ikke nok.

– Innen sykkel er det med andre ord et godt stykke igjen før Regjeringen kan kalle satsingen et skikkelig løft, sier Haabeth Rygg.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel