Fant ulovlig gift i leker hos Ringo og Brio

Publisert 16. februar, 2014
Forbrukerrådet har funnet ulovlige giftstoffer i leker hos både Brio og Ringo. - Få giften ut av butikkhyllene, krever Forbrukerrådet.

– Det er svært bekymringsfullt at vi ved en enkel stikkprøvetest finner ulovlige giftstoffer hos store, anerkjente lekebutikker. Bransjen må skjerpe seg og tilsynet må styrkes, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Skader forplantningsevnen

Testen avslørte blant annet det ulovlige giftstoffet DEHP i et pennal fra Brio og i en leke-pil fra Ringo. DEHP står på norske myndigheters verstingliste.Stoffet er forbudt i leker fordi det skader forplantningsevnen og kan gi fosterskader. I pennalet ble det også funnet to andre skadelige ftalater; DiBP og DINP.

Penal og pil og bue. Foto.

Foto: Forbrukerrådet

– Funnene er spesielt urovekkende fordi barn og unge er ekstra sårbare for skadelige kjemikalier og trenger et særlig vern, sier Gunstein Instefjord.

De to lekene fra Ringo og Brio meldes nå til Miljødirektoratet som har tilsynsansvaret for leker og barneutstyr.

– Vi forventer at lekene trekkes fra markedet med umiddelbar virkning, sier Gunstein Instefjord.

Økende problem

Forbrukerrådet har lenge etterlyst en handlingsplan for en giftfri hverdag for å beskytte barn bedre mot hverdagskjemikaliene som finnes i leker, klær, barneutstyr og i en rekke andre produkter.

– Giftstoffer i produkter er et økende problem. Det er på høy tid at norske myndigheter setter hverdagskjemikaliene på dagsorden og følger våre naboland i dette arbeidet, sier Gunstein Instefjord .

En fersk rapport fra svenske myndigheter slår fast barns sårbarhet for skadelige kjemikalier og at  problemet med farlige stoffer i produkter er økende.

Da svenske myndigheter testet 550 leker i fjor, fant de ulovlige stoffer i hele 15 prosent av dem. Sannsynligvis er situasjonen den samme i Norge, siden lekemarkedet er et internasjonalt marked.

– Hvorfor skal norske barn være dårligere beskyttet mot giftstoffer enn svenske og danske barn? Barna våre fortjener bedre, sier Gunstein Instefjord.

Danmark har strengere regler for ftalater i leker enn det Norge og resten av EU har, i tillegg har danskene vedtatt et mer generelt forbud mot ftalater i produkter. Sverige har foreslått strengere regulering av Bisfenol A enn Norge og resten av EU har i dag.

Om testen

Testen ble gjennomført ved stikkprøver. Det ble kjøpt inn 2-6 leker i desember 2013 på hvert av de besøkte utsalgsstedene. Følgende butikker fikk besøk av Forbrukerrådet: Brio, Ringo, BR, Hamley´s, Toys ´R´Us, Riktige Leker, Nille, TGR, Søstrene Greene.

Lekene ble sendt til analyse hos ALS Laboratory Group Norway og testet for følgende ftalater (plastmyknere): Dimetylftalat, Dietylftalat, Di-n-propylftalat, DBP, DiBP, DPP, DNOP, DEHP, BBP, Di-sykloheksylftalat, DIDP, DINP, DNHP og summen av andre ftalater.

I pennalet fra BRIO ble det funnet DEHP, DiBP og DINP. I pil og bue-settet fra Ringo ble det funnet DEHP.

DEHP og DIBP er klassifisert som reproduksjonsskadelige. De kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. DEHP er forbudt i mengder over 0,1 vektprosent i alt leketøy. DINP er forbudt i mengder over 0,1 vektprosent i leketøy som kan puttes i munnen. DIBP står på EUs kandidatliste over såkalte SVHC-stoffer Substances of Very High Concern.

 

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Pressekontakt / Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no

Leketips


 1. Si nei takk til brukte, myke plastleker som er kjøpt før 2007

  I 2007 ble det innført forbud mot de farligste ftalatene i alt leketøy i Norge og EU.

 2. Kjøp miljømerkede leker.

  Dette er leker hvor hensynet til både helse og miljø er ekstra ivaretatt. Dessverre finnes det ganske få miljømerkede leker på markedet. Les mer på svanemerket.no.

 3. Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme.

   

 4.  Unngå å kjøpe leker av gateselgere eller på marked
  Her har myndighetene liten oversikt. Det er større mulighet for at de inneholder farlige stoffer og at de er av dårlig kvalitet.

   

 5. Sjekk at leken er CE-merket
  CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens egen garanti for at leken overholder EUs krav. Alle leker skal være CE-merket.

 6. Ta anbefalinger om alder og advarsleralvorlig, spesielt for leker til barn under 3 år
  
Leker til barn under 3 år er underlagt ekstra strenge krav, både når det gjelder f.eks smådeler og kjemkalieinnhold. 

   

 7. Naturlige materialer er ikke sunnere enn plast 
  Naturlige materialer er ikke alltid sunnere enn for eksempel plast. Naturmaterialer kan inneholde skadelige stoffer, som finnes i selve materialet eller produktene kan være behandlet med maling eller lakk.

   

 8. Pass på produkter som appellerer til barn, men som ikke er leker
  Mange produkter er laget slik at de ligner på leker, f.eks. lamper med Disneyfigurer. Slike produkter kan være CE-merket, men de er ikke leker, og dermed ikke underlagt det samme regelverket som leker er.

   

 9. Hold batterier unna barna
  Leker som bruker batterier selges ofte med løse batterier vedlagt. Fjern eller sett løse batterier forsvarlig i, før leken gis til barn. Batterier kan svelges og er svært giftige.

Rådene er basert på på råd fra danske Miljøstyrelsen, Direktoratet for sikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet/erdetfarlig.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel