Siste nytt

Advarer mot helseskadelig barnemat

24. januar, 2013

Flere barnematprodukter inneholder så mye arsenikk, bly og kadmium at det kan være helseskadelig for barn, viser en fersk studie fra svenske matmyndigheter.

Nå advarer Forbrukerrådet norske småbarnsforeldre og oppfordrer dem til å følge svenske myndigheters kostholdsråd.

– Vi etterlyser tydeligere råd fra Mattilsynet om hva norske småbarnsforeldre skal gjøre når lovlige produkter viser seg å være helseskadelige for barna, sier fagdirektør Gunsten Instefjord i Forbrukerrådet.

Mange av produktene som er omtalt i rapporten fra Livsmedelsverket finnes også i norske dagligvarehyller.

Risiko for små barn

Innholdet i de testede produktene overskrider ikke grenseverdiene for tungmetaller som EU har fastsatt. Samtidig viser analysene som svenske Livsmedelsverket har gjort at produktene kan innebære helserisiko for små barn.

– Foreldre og norsk helsepersonell bør lytte til rådene som nå kommer fra svenske myndigheter, sier Gunstein Instefjord.

Forbrukerrådet etterlyser en langt mer offensiv holdning fra norske matmyndigheter.

– Denne undersøkelsen viser tydelig at EUs regelverk er altfor dårlig. Det trengs en langt strengere regulering av skadelige stoffer i barnemat. Vi kan ikke gamble med barns helse, sier Gunstein Instefjord.

Råd fra livsmedelverket

  • Inte ge risdrycker till barn under sex år, på grund avförekomst av arsenik.
  • Inte enbart ge risbaserad gröt och välling till små barn utan variera med andra sorter, på grund av förekomst av arsenik.
  • Variera gröt- och vällingsorterna till små barn, på grund av förekomst av bly och kadmium.
  • Inte alltid ge samma vegetabiliska dryck utan att variera mellan olika sorter, på grund av förekomst av kadmium.

Du finner hele undersøkelsen og råd til foreldre og helsepersonell på Livsmedelsverkets nettsider.

Abonner på vårt nyhetsvarsel