Forbrukerrådet ber ordførerne ta eldre på alvor

Mat er gjerne dagens høydepunkt. Det ikke å få velge maten man skal spise kan føles som umyndiggjøring. Brukermedvirkning er en viktig faktor for å oppnå god matomsorg til eldre. Både Kosthåndboken og de nasjonale retningslinjene vektlegger dette.

Forbrukerrådet tok i fjor opp manglende brukerundersøkelser ved landets sykehjem i forbindelse med valgkampen. Vi fikk mange fagre løfter, men foreløpige tall fra KOSTRA viser at det ikke har skjedd noen endring. Nå går vi ut med et brev til landets nye ordførere og ber dem følge opp løftene sine fra i fjor.

Vi vil ha mer brukermedvirkning

– Det er for dårlig og jeg synes at politikerne bør skjerpe seg. Vi ønsker at enda flere skal spørre beboere og pårørende på institusjoner om hva de vil spise. I dag er det bare seks av ti kommuner som gjennomfører brukerundersøkelser. Det er for lavt antall, og vi håper politikerne i kommunen ser til at det gjennomføres på sykehjemmene og andre institusjoner i kommunen, sier fagdirektør for offentlige tjenester Anne Kristin Vie.

Brev til kommunene om eldremat

Relaterte saker