Forbrukerseier i lagmannsretten

Dommen i A-cremesaken er krystallklar. Forbrukerrådet er i sin fulle rett til å sette forbrukerne i stand til å velge bort produkter med usikre helseeffekter.

Høsten 2011 lanserte Forbrukerrådet appen Hormonsjekk. Appen gjør det enklere for forbrukerne å finne ut hvilke hudpleieprodukter som inneholder kjemiske stoffer som kan ha hormonforstyrrende egenskaper hos mennesker.

Naturlig valg, som importerte A-creme, mente at forbrukerne valgte vekk deres produkt som følge av appen, og gikk til søksmål mot Forbrukerrådet. Verken tingretten eller lagmannsretten (pdf) gav selskapet medhold.

– Dommen fra lagmannsretten er krystallklar. Forbrukerrådet er i sin fulle rett til å sette forbrukerne i stand til å velge bort produkter med usikre helseeffekter, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Økt bekymring

Lagmannsretten pekte på at det er en økende bekymring knyttet til virkningen av hormonforstyrrende stoffer. Det er også betydelig usikkerhet om hvilken virkning inntak av stoffet kan ha ved bruk av kosmetikk, noe som gjør det legitimt av Forbrukerrådet å rette søkelys mot parabener i kosmetikk.

– Forskernes advarsler må tas på alvor. Vi kan ikke gamble med folks helse. Vi håper politikerne våre har dette i mente når Stortinget snart skal behandle forslaget om en handlingsplan for en giftfriere forbrukerhverdag, sier Randi Flesland.

Cocktail-effekt

Forskning tyder på at stoffer vi eksponeres for fra hudpleie og andre hverdagsprodukter kan virke sammen og forsterkes, og at denne cocktailen av hormonforstyrrende kjemikalier, kan være skadelig.

Framstående forskere har lenge ropt varsko om økningen i ulike kreftformer og det at stadig flere sliter med å få barn, omfanget av diabetes II øker og ADHD og lignende lidelser blir vanligere. Forskerne tror dette kan skyldes eksponering for hormonforstyrrende stoffer fra hverdagsprodukter.

 

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no

Giftfriere hverdag

Skadelige stoffer i forbrukerprodukter er et økende problem. Barn og unge er de mest sårbare gruppene i befolkningen.

Forbrukerrådet har lenge påpekt behovet for bedre forbrukerbeskyttelse og ønsker å få på plass en norsk handlingsplan for en giftfriere forbrukerhverdag etter mønster fra Danmark og Sverige, som har hatt slike planer i en årrekke. Handlingsplanen skal bidra til bedre forbrukerinformasjon, styrket tilsyn med hverdagskjemikalier og strengere regelverk.

Abonner på vårt nyhetsvarsel