Foreslår angrerett etter boligkjøp

Forbrukerrådet foreslår at det innføres angrerett for boliger som er markedsført uten tilstandsrapport.

– Når faktainformasjon om tilstanden er fraværende, og boliger omsettes på meget kort tid med svært begrenset mulighet for forbrukeren til å undersøke, samrå seg med fagfolk og sammenlikne, vil angrerett være et effektivt virkemiddel for en tryggere bolighandel, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen.

Mindre risiko

Det er i et høringssvar til et forslag om revisjon av lov om eiendomsmegling at Forbrukerrådet kommer med dette forslaget. Man foreslår også en ny bestemmelse i eml. § 6-6a, som skal «gi råd» om innhenting av «fagkyndig teknisk vurdering». Videre er det et forslag om at megler skal informere om det er innhentet en slik vurdering.

– En godt opplyst bolighandel er til fordel for begge parter i bolighandelen, fordi kjøperen vet hva de byr på, og selgeren får mindre risiko for å oppleve tvist i etterkant av handelen.
Mer fakta om tilstanden vil også gi riktigere priser i boligmarkedet, heter det bl.a. i høringssvaret.

Felles standard bare i tilstandsrapport

På denne måten vil bruk av fagkyndige tekniske gjennomganger medføre at avtalegrunnlaget blir best mulig, noe som vil føre til at kun de virkelig skjulte manglene vil bli gjenstand for tvist.

Men uten noen felles standard å enes om, er det likevel vanskelig å se at dette skal føre til noen stor reduksjon av konflikter isolert sett, mener Forbrukerrådet, som vil ha obligatorisk bruk av tilstandsrappport etter standarden NS3600.

Høringssvar Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven