Frykter dårligere forbrukerbeskyttelse med TTIP

Publisert 15. august, 2014
EU og USA forhandler om en handelsavtale (TTIP) som kan få stor innvirkning for Norge. Forbrukerrådet frykter avtalen kan føre til redusert beskyttelse for norske og europeiske forbrukere.

En handelsavtale mellom USA og EU kan føre til harmonisering av lover og reguleringer på begge sider av Atlanteren, og vil også gjelde Norge gjennom EØS-avtalen. Dessverre skjer forhandlingene bak lukkede dører og med svært liten påvirkningsmulighet.

– En handelsavtale vil kunne sette fart på økonomien og bidra til økt konkurranse og økt utvalg, men dette må ikke skje på bekostning av grunnleggende forbrukerrettigheter, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Personer på handlesenter. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Europeiske og amerikanske forbrukere må få vite hva som forhandles om på deres vegne. Vi frykter at viktig forbrukerbeskyttelse blir ofret for økt handel mellom landene.

– Norske myndigheter må nå legge press på sine europeiske kollegaer og se til at forbrukerinteressene ivaretas, og at forhandlingene skjer mest mulig åpent og med mulighet for påvirkning.

Veksthormoner og kjemikalier

Forhandlingene mellom EU og USA vil måtte berøre flere vanskelige og kontroversielle felt. Dette gjelder ikke minst produksjon og salg av mat, hvor det er til dels store ulikheter mellom landene.

– Spørsmål knyttet til bruk av veksthormoner og antibiotika i kjøttproduksjon vil mest sannsynlig bli diskutert, det samme gjelder trolig genmodifisering og andre metoder for å øke produksjonen, slik som kloning, bestråling og nanoteknikker. Dette er områder hvor vi ikke ønsker amerikanske tilstander, sier Randi Flesland.

Forbrukerrådet stiller seg også bak kravet om at kjemikaliereguleringen bør tas ut av forhandlingene.

– Hensyn til kjemikalieindustrien må ikke komme foran krav til miljø og vår og fremtidige generasjoners helse. Å redusere beskyttelsen når det kommer til kjemikalier i hverdagsprodukter er uakseptabelt og bør ikke være et forhandlingstema, sier Randi Flesland.

Digitale rettigheter

Europeiske forbrukerorganisasjoner er også bekymret for at en avtale vil uthule en rekke rettigheter på det digitale feltet, ikke minst når det kommer til personvern.

– Dersom personinformasjon blir en del av avtalen, vil amerikansk praksis gjelde for europeiske borgere som bruker amerikanske tjenester. Dette vil medføre en betydelig uthuling av det vernet og rettighetene europeere har i dag, sier Randi Flesland.

Saksøke nasjonalstater

Det foreligger også forslag om at multinasjonale selskaper skal ha mulighet til å saksøke nasjonalstater hvis selskapet mener nye lover og reguleringer truer investeringene deres. Åpning for en slik løsning møter også massiv motbør hos forbrukerorganisasjoner i Europa og USA.

– Dette vil ikke bare være udemokratisk, da avgjørelsene skjer i parallelle rettssystemer uten vanlig kontroll, det vil også kunne hindre land å vedta progressiv lovgivning i frykt for søksmål fra selskapene, sier Randi Flesland.