Siste nytt

Håndverkerklagenemnda avvikles

14. september, 2011

Vil du klage på rørleggeren eller snekkeren? Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom opphører fra årsskiftet. Men forbrukerne mister ikke sin klagemulighet – de får i stedet ett kontaktpunkt og ensartet behandling for alle klager på håndverkertjenester i Forbrukertvistutvalget.

Saker som meldes inn etter 15. oktober blir ikke behandlet i nemnda.

Nemnda har behandlet tvister mellom forbruker og håndverkere, slik som dårlig utført arbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk siden 2008. Nemnda er et samarbeid mellom Forbrukerrådet og 10 organisasjoner i håndverkerbransjen.

Klager som kan behandles i denne nemnda, kan også behandles i Forbrukerrådet/Forbruketvistutvalget (FTU).

Klagenemnda har derfor kun representert et alternativ – og ikke et supplement til FTU, slik for eksempel Boligtvistnemnda er.

Uoversiktelig med to løp

– Vi mener det er uoversiktlig for forbrukerne å ha to parallelle klageløp for håndverkertjenester på fast eiendom. Det bidrar til å gjøre prosessen mer uoversiktlig for forbrukeren, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

– Alt i alt mener vi forbrukeren er bedre tjent med å ha ett klagepunkt, uavhengig av hvor en håndverker er organisert. Risikoen for dobbeltbehandling bidrar også til økt ressursbruk for Forbrukerrådet.

Dialogen opprettholdes

– Nemnda har vært et godt utgangspunkt for dialog mellom Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene. Vi ønsker at denne dialogen opprettholdes, slik at det fremover også kan legges til rette for gode virkemidler til det beste for forbrukeren, sier Randi Flesland.

Klagenemda for håndverkertjenester

Klagenemnda for håndverkertjenester ble opprettet i samarbeid mellom Forbrukerrådet og ni bransjeforeninger 2008. Nemnda behandlet alle former for tvister mellom forbruker og håndverkere, slik som dårlig utført håndverksarbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk.

Klagenemnda består av to representanter fra Forbrukerrådet, to fra hver bransje og en lagdommer som leder nemnda. Vedtakene er rådgivende, og ikke juridisk bindende. Et flertall av tvistene er knyttet til prisspørsmål. Rørleggerbedriftene har fått flest klager.

Abonner på vårt nyhetsvarsel