Hormonforstyrrende stoff i annenhver tyggis

Forbrukerrådet har testet 68 tyggegummier for det hormonforstyrrende kjemikaliet BHA, og resultatet er nedslående. Over halvparten av produktene inneholder stoffet, som mistenkes å være helseskadelig.

Se oversikt over alle de testede tyggegummiene

– Resultatet er både overraskende og skuffende. Hormonforstyrrende stoffer hører ikke hjemme i matvarer og slett ikke i tyggegummi, som appellerer sterkt til barn, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord.

– Det er fult mulig å lage tyggegummi uten hormonforstyrrende kjemikalier. Vi forventer at produsentene tar ansvar og får fjernet stoffene. Samtidig er det viktigste at myndighetene får på plass et strengere regelverk og ser til at stoffene forsvinner fra butikkhyllene.

Tyggisene i testen som kom dårlig ut. Foto.

Disse kom dårlig ut i testen. Foto: Forbrukerrådet

Kan gi helseskade

BHA står oppført på EUs kandidatliste over hormonforstyrrende stoffer. Stadig flere forskere roper nå varsko om disse kjemikaliene. Bekymringen er at stoffene kan virke sammen og gi helseskader i form av nedsatt fertilitet, kreft og diabetes type 2. Barn og unge er ekstra sårbare for stoffene. I 2012 kom WHO- rapporten som tok til orde for langt strengere regulering av kjemikaliene.

– Det trengs en strengere regulering av hormonforstyrrende kjemikalier i næringsmidler og produkter generelt. Det er helt urimelig at bransjen får fortsette å utsette oss for denne risikoen, sier Gunstein Instefjord.

Allerede i 2009 foreslo framstående forskere å senke grenseverdiene ned til en tiendedel av dagens nivå. Nå er forskerne enige om at for hormonforstyrrende stoffer, finnes det muligens ingen sikker nedre grense for når de kan være skadelige, sier Instefjord.

Forbrukerrådet har lenge etterlyst en handlingsplan for en giftfri hverdag. Både Danmark og Sverige har i flere år hatt slike handlingsplaner for å beskytte forbrukerne bedre mot hormonforstyrrende stoffer og andre hverdagskjemikalier som finnes i mat og matemballasje, klær, leker og utstyr.

Truer EU med søksmål

I EU er prosessen med å regulere hormonforstyrrende kjemikalier forsinket. I forrige uke truet den svenske miljøministeren med å saksøke Kommisjonen hvis EU ikke i løpet av kort tid får på plass en felles definisjon av stoffene. Det vil være et første skritt på veien for strengere regelverk.

Det haster med å få reguleringen på plass. Vi deler bekymringen til svenske myndigheter og etterlyser mer engasjement fra norske politikere, sier Gunstein Instefjord.

Forbrukerrådet arbeider for en strengere regulering av hormonforstyrrende stoffer i forbrukerprodukter med utgangspunkt i et føre-var-prinsipp. Det er imidlertidig lovlig å omsette produkter med kjemikaliet BHA og norske helsemyndigheter anser ikke stoffet som helseskadelig i de mengder det tillates brukt.

Se oversikt over alle de testede tyggegummiene

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no

Om testen

Tyggegummiene ble kjøpt inn i kiosker og dagligvarebutikker i Oslo i februar 2014. Det ble totalt kjøpt inn 68 ulike tyggegummiprodukter. Ingredienslisten ble sjekket og 36 av produktene inneholdt BHA, 32 av produktene inneholdt ikke stoffet.

Fakta om BHA

BHA (E 320/Tert-butylhydroxyanisol) er en syntetisk antioksidant som brukes som konserveringsmiddel i kosmetikk og næringsmidler.

BHA er oppført på EUs kandidatliste over stoffer som har vist hormonforstyrrende effekt i ett eller flere dyreforsøk. Stoffet er ikke lett nedbrytbart og kan bioakkumulere i miljøet. BHA er listet i  EU- rapporten som «of high concern».

Det danske Center for Hormonforstyrrende Stoffer evaluerte i 2012 22 ulike stoffer for om de var hormonforstyrrende basert på kriterier utarbeidet av danske myndigheter. BHA ble vurdert til å  være i «Category 1 – endocrine disrupter». Det ble altså konkludert med at BHA er et hormonforstyrrende stoff.

Abonner på vårt nyhetsvarsel