Hvordan gi eldre appetitt på livet?

7. september inviterer Forbrukerrådet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til et seminar for å diskutere matomsorg for eldre i Trøndelag.

For beboere på sykehjem er måltidene dagens viktigste holdepunkt – men ikke nødvendigvis et høydepunkt. Tall fra Helsedirektoratet viser at 20-60 prosent av eldre brukere av kommunens tjenester over hele landet er underernærte eller i ernæringsmessig risiko.

Forbrukerrådet og Fylkesmannen mener at eldre fortjener et godt og verdig mattilbud. Seminaret er en utfordring til kommunepolitikerne i Trøndelag om å sette matomsorg høyt på dagsordenen.

Seminaret finner sted på LianTunet i Trondheim 09.30–12.30.
Invitasjon