Ikke godta høyere boliglånsrente!

Du trenger ikke å finne deg i at banken din øker boliglånsrenten din, og bruker nye krav fra Finanstilsynet som påskudd. Selv om syv banker til nå har varslet om renteøkninger, er det fortsatt mange som ikke har satt opp renten.

– Det er ikke nødvendig for bankene å øke prisene til forbrukerne på grunn av myndighetenes økte krav til egenkapital. Bankene har mange andre alternativer – ett av dem er å bruke av fjorårets rekordoverskudd, som gir mer enn godt nok økonomisk rom for å dekke de økte egenkapitalkravene, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Du kan fortsatt velge

Til nå har syv storbanker varslet høyere boliglånspriser til kundene sine, og skyldt på de nye kapitaldekningskravene som Finanstilsynet ventelig vil innføre i år. Denne uken har Sparebanken Vest, Sparebank1 SR-bank, Nordea, SpareBank 1 SMN og Sparebanken Møre varslet renteøkninger. Fra før har Danske Bank og DNB Bank ASA gjort det samme.

Finansportalen.no viser at hvis du har et boliglån på 1 million kroner og en bolig verdt 1,6 millioner kroner, kan du fortsatt velge og vrake mellom over 200 boliglån som er billigere enn DNB Bank ASAs vanligste boliglån. Tilsvarende lån i Danske Bank ligger på omtrent samme prisnivå etter renteøkningen.

Storbankene bruker Finanstilsynets kapitaldekningskrav for å rettferdiggjøre sine prisøkninger ved å påstå at de økte kravene medfører store merkostnader for bankene. Slik vil bankene få forbrukerne til å akseptere økte priser, ved å få dem til å tro at økt boliglånsrente er helt nødvendig.

Mer solide finanskonsern

Finanstilsynet anslår at bankene vil måtte øke sin rene kjernekapital med 10 milliarder kroner. Konsekvensen av dette er at bankene må finansiere sine boliglån i større grad med egenkapital, enn de ellers kunne ha gjort. Basert på Finanstilsynets tall kan bankenes samlede merkostnad anslås til mellom 1 og 3 mrd kroner i året.

Til sammenlikning var samlet resultat etter skatt i 2012 for de norske bankene i 2012 på 27,8 mrd. hvorav 20,6 mrd i de seks største bankene, som i all hovedsak er de som vil bli berørt av innstrammingen.

I bytte mot økte krav, som kan gi tapt inntjening, står bankene og deres eiere tilbake med mer solide finanskonsern. Det er en vesentlig verdi i en tid med svært høy systemrisiko, som følge av finanskrisen.

Kan holde prisene nede

– Vil du ha konkurransedyktige lånebetingelser, nytter det ikke å bli sittende i godstolen og satse på at det ordner seg. Bankenes jobb er å maksimalisere sin egen profitt, levere gode resultater og holde seg solide. Derfor vil de alltid prøve å skru prisene opp, som nå. Det er opp til deg å holde prisene nede.

– I dag bør du ringe banken din, og si ifra at du ikke godtar renteøkning på boliglånet ditt. Pengene som er nødvendige for å dekke det økte kapitalbehovet, har du allerede betalt med boliglånsrentene dine i fjor.

– Sjekk hvilke renter du kan få hos de billigere bankene hos Finansportalen.no. Nytter ikke telefonsamtalen, så flytt lånet ditt til en av de mange billigere bankene du har som alternativ, oppfordrer Forbrukerrådets direktør.