Investeringsmarkedet kommer dårlig ut i forbrukerundersøkelse

Markedet for spareprodukter og pensjon fungerer dårlig for forbrukere. Det viser en fersk forbrukerundersøkelse fra EU.

EUs ferske forbrukerundersøkelse «Consumer Markets Scoreboard» måler hvor fornøyde forbrukere er med over 40 ulike markeder. For norske forbrukere skiller investeringsmarkedet seg negativt ut.

Forbrukernes dom varierer sterkt mellom de ulike produkt- og tjenestegruppene innen finans. Av samtlige 41 markeder som er undersøkt i Norge, havner investeringsmarkedet på 37. plass.

– Dette må betraktes som et bunnresultat sammenlignet med hvor fornøyde norske forbrukene er med både andre deler av det finansielle markedet og helt andre varer og tjenester, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Forbrukere er også mer fornøyde med markeder som for eksempel eiendomsmegling, nettbaserte spill og bruktbil enn investeringsmarkedet. Blant delmarkeder innen finans oppnår bankkontoprodukter hele 82 poeng, og ligger helt i tet i målingen.

Investeringsrådgivning scorer gjennomgående lavt i samtlige land i undersøkelsen, og det samme gjør markedet for livsforsikring. Det norske markedet for boliglån skiller seg derimot positivt ut i forhold til EU. Norske forbrukere gir boliglånsmarkedet 4,7 poeng bedre score enn EUs forbrukere.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen

Forbrukerrådets fagdirektør Jorge B. Jensen. Foto: Ole Walter Jacobsen

Resultat som slår sprekker i myter om tillit

Et av forholdene som forbrukerne er blitt spurt om, er deres tillit til aktørene i markedene.

– Resultatene fra denne delen av undersøkelsen slår sprekker i myten om at norske forbrukere har stor tillit til finansbransjen, sier Jensen.

Forbrukere har tillit til deler av finansmarkedet, som for eksempel markedet for bankkonti og boliglån, men fortsatt er det langt igjen før vi har tilsvarende tillit til markedet for langsiktige investeringer.

– Fravær av tillit i investeringsmarkedet må sees i lys av forbrukernes erfaring med strukturerte produkter, som hadde høye skjulte gebyrer, og eiendomsfond, sier Jensen. Han mener avsløringene av skapindeksfond også bidrar til resultatet.

– Bransjen har egentlig aldri tatt et oppgjør med sin egen praksis på midten av totusentallet, sier Jensen.

– Må forenkle

– Bransjen må forenkle produktene sine og gi råd hvor kundenes interesser går foran bransjens egne, sier Jensen.

Han oppfordrer bransjen konkret til å øke fokuset på investeringsprodukter med lave gebyrer som indeksfond, og anbefale nedbetaling av gjeld som en fornuftig måte å forvalte penger på.

Her er investeringsmarkedets resultater for Norge og EU-gjennomsnittet:

Produkt Informasjon Evaluering
Norge, flagg. Illustrasjon. Norge
Livsforsikring 72,0
Investeringsrådgiving (spare- og pensjon) 72,3
Hjemforsikring 78,2
Øvrige lån, kredittkort 78,4
Bilforsikring 78,5
Boliglån 78,5
Bankkonto 82,0
EU, flagg. Illustrasjon. Eu-gjennomsnitt
Livsforsikring 77,0
Investeringsrådgiving (spare- og pensjon) 74,1
Hjemforsikring  79,9
Øvrige lån, kredittkort 79,1
Bilforsikring  82,0
Boliglån 73,8
Bankkonto 78,0

 

Relaterte saker