Krever forbud mot giftstoff i matemballasje

Publisert 21. januar, 2015
Forbrukerrådet synes at det er svært bekymringsfullt at NRK Forbrukerinspektørene har funnet stoffet PFOA i matemballasje.

Folk er opptatt av trygge forbrukerprodukter. PFOA er forbudt i klær og andre forbruksvarer, fordi det kan skade forplantningsevnen og være kreftfremkallende.

– Maten vår skal ikke pakkes inn i giftholdig emballasje, kommenterer direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet opplysningene fra NRK Forbrukerinspektørene.

Regelverket er for dårlig

– Når stoffet er så skadelig at det forbys i klær, skal det selvfølgelig også forbys i matemballasje. Dessverre er kjemikalieregelverket altfor svakt og gir forbrukerne for dårlig beskyttelse. Vi etterlyser en sterkere innsats fra norske myndigheter, sier Flesland.

Forbrukerrådet har lenge etterlyst en handlingsplan for en giftfri hverdag for å beskytte forbrukeren og spesielt barn bedre mot hverdagskjemikaliene som finnes i matemballasje og andre forbrukerprodukter. Barn og unge er ekstra sårbare, fordi kroppens organer og organsystem fortsatt er under utvikling.

– Giftstoffer i forbrukerprodukter er et økende problem. Det er på høy tid at norske myndigheter setter hverdagskjemikaliene høyere på dagsordenen og følger våre naboland i dette arbeidet, sier forbrukerdirektøren.

Kjemihandlingsplan på dagsordenen

Energi- og miljøkomiteen behandler i disse dager forslaget om en kjemikaliehandlingsplan etter mønster fra Danmark og Sverige.

– Av hensyn til barna må politikerne nå si ja til forslaget om en giftfriere forbrukerhverdag. Barnas helse må veie tyngst i denne saken, avslutter direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Her kan du lese saken på nrk.no