Liten makt over egen handlekurv

Publisert 12. februar, 2013
Forbrukeren skyves ut på sidelinjen i dagligvaremarkedet. Manglende informasjon, utvalg og påvirkningsmulighet er diagnosen fra Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har gjennomført en større undersøkelse om forbrukernes handlevaner, adferd og holdninger til dagligvarehandel. Resultatet viser at mye gjenstår før forbrukeren er herre over egen handlekurv.

– Når få, store aktører dikterer betingelsene, skyves forbrukerne ut på sidelinjen, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

For lite informasjon

Undersøkelsen viser at vi er svært interessert i informasjon om maten vi kjøper. Pris er viktig for de fleste. En av to ønsker informasjon om innholdet i maten, slik som fett, salt, sukker og tilsetningsstoffer, i tillegg til informasjon om geografisk opprinnelse.

Mange forbrukere tror også de ville gjort andre valg med mer tilgjengelig informasjon. En av to mener de ville spart penger og kjøpt varer av bedre kvalitet. Fire av ti sier også at de ville planlagt bedre og kjøpt sunnere hvis informasjon om pris, tilgjengelighet, sunnhet og kvalitet var lettere tilgjengelig

– Når vi handler i dagligvarebutikkene får vi knapt noen informasjon før vi står med varen i hendene. Dette gjør det vanskelig å sammenligne pris og få god informasjon om innhold, tilgjengelighet og kvalitet, sier direktør Randi Flesland.

Få kjeder dominerer

Etter den nylig inngåtte avtalen mellom Ica og Norgesgruppen, står de fleste av oss i realiteten igjen med valget mellom butikkjedene ”Nye Norgesgruppen”, Rema 1000 og Coop.

– Kombinasjonen av få aktører og dominansen av lavutvalgsbutikker setter forbrukerne i en ikke-valgssituasjon. Når bare en av fire tror de ville byttet butikk som følge av mer informasjon, så henger dette trolig sammen med at vi møtes med det samme begrensede utvalget uansett butikk, sier Randi Flesland.

– De ensartede butikkene er også trolig en viktig årsak til at beliggenhet og parkeringsmuligheter er mer avgjørende enn utvalg og pris, når vi velger hvor vi handler.

Liten påvirkning

I følge undersøkelsen er det få forbrukere som tror de har noen makt over tilbudet i butikkene. Bare en av ti er helt enige og en av fire er delvis enige i at de i stor grad kan påvirke utvalget i butikkhyllene.

– Det vi putter i handlekurven bestemmes i stor grad bak lukkede dører av noen få store leverandører og to-tre innkjøpsjefer. Da er det ikke rart at norske forbrukere avspises med det dårligste utvalget og de dyreste prisene i Europa, sier Randi Flesland.

– Selv om lov om god handelsskikk og dagligvareportal utredes, er vi redd dette ikke er nok. Konkurranseregelverket og håndhevingen må gjennomgås grundig. I tillegg er det på høy tid at man ser på behovet for eierskapsbegrensninger i dette markedet.

Undersøkelse om forbrukernes handlevaner, adferd og holdninger