Mange tidstyver i offentlig skjemavelde

Forbrukerrådet har testet over hundre søknader og skjemaer fra det offentlige. Skjemaveldet stjeler dyrebar tid fra forbrukere som må fylle ut offentlige skjemaer.

– Kontakten med det offentlige skal være enkel og effektiv, men som forbrukere opplever vi at digitale skjemaer ofte er tungvinte. Dette sa Randi Flesland da hun overleverte testrapporten til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Papir på nett

Forbrukerrådet har testet 39 skjemaer og søknader fra sju statlige etater og byggesaksskjemaer fra 75 kommuner. Det ble testet om skjemaene er relevante, tilgjengelige, hvilke opplysninger vi må gi fra oss, og om språket er klart.

– Vi ser at skjemaer som tidligere var på papir, er flyttet direkte over på skjerm. Våre funn viser at det ikke nødvendigvis blir lettere for innbyggere å være i kontakt med det offentlige, sier Flesland.

Tabell av testresultatene. Grafikk.

Tabell av Forbrukerrådet

Unødvendige opplysninger

– Det er merkelig at Skatteetaten i flyttemeldingen spør om hvilket yrke og arbeidsgiver man har. Det har ingenting med melding om adresseendring å gjøre, sier forbrukerdirektøren.

Fire av sju statlige etater krever informasjon som ikke har sammenheng med hva det søkes om. Velger vi ikke å fylle ut det feltet, får vi ikke godkjent og registrert adresseendringen.

– Staten bør ikke kreve inn unødvendige opplysninger, selv om den har muligheten. Det gir inntrykk av et skjevt maktforhold mellom stat og innbygger, sier hun.

Hun ber nå statsråden gå igjennom skjemaene og spørre seg selv om det er nødvendig å fylle ut alt, eller om det noen ganger er tilstrekkelig at borgere melder om endringene selv.

NAV stryker på åpenhet

Seks av sju offentlige etater åpner for at det er mulig å se på skjemaer før vi søker, men NAV gjør det ikke.

– Det blir tungvint når NAV krever identifikasjon både med fullt personnummer og postnummer bare for at forbrukere skal kunne se på skjemaene deres, sier Flesland.

Vanskelig språk

Det er nesten umulig å fylle ut skjema for byggesak uten en forhåndskonferanse med kommunen. Mange skjema blir fylt ut av profesjonelle aktører som eiendomsmeglere eller advokater.

– Vi mener det skal være unødvendig å ha en profesjonell person til å gjøre det. Det må bli mer tilgjengelig for folk flest, oppfordrer hun.

Må være kjapt

Staten har gitt seg selv en frist på under to år til å gjøre alle statlige skjemaer og søknader digitale.

– Det gir kommunalminister Jan Tore Sanner et stort ansvar, og han må viser godt lederskap. Han må hjelpe stat og kommuner til å lykkes med å forenkle hverdagen til innbyggerne. Skjemaer og søknader må bli mer forbrukervennlige, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

 

Forbrukerrådet:

  • Har testet 39 statlige skjemaer fra sju statlige etater og 75 skjemaer for byggesaker i norske kommuner. Kriteriene i testen er relevans, tilgjengelighet, språk og åpenhet. Testen viser at flere søknadsskjemaer er unødvendige, og mange er tungvinte å fylle ut. Flere ganger ber staten om informasjon som er irrelevant for saken.
  • Mener stat og kommuner må sørge for bedre dialog med innbyggerne, og de må snakke sammen og dele relevante opplysninger.
  • Forbrukerrådets test av digitale offentlige skjema
Abonner på vårt nyhetsvarsel