Netthandelen kostbar for personvernet

De fleste forbrukere er bekymret for personvernet når de handler på nettet, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Flertallet i befolkningen gir uttrykk for større eller mindre grad av bekymring over hvordan personopplysninger håndteres når de handler på internettet. Kun 2 av 10 svarer at de ikke er bekymret for dette, viser undersøkelsen..

Med banken rett i neven

– En app kan være gratis å laste ned, men ofte er den virkelige betalingen et inngrep i personvernet ditt, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

– Det er forbløffende hvor ubegrenset tilgang en app skal ha på informasjon om deg for å kunne virke.

Forbrukerrådet retter nå søkelyset på sikkerheten i nye betalingstjenester og arrangerer torsdag, i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim, seminaret «Med banken rett i neven» – om nye betalingsløsninger.

Mobilen som betalingskort?

Halvparten av de som svarer i undersøkelsen, uttrykker interesse for å benytte mobiltelefonen som betalingskort, men kun 1 av 10 synes det er «svært interessant». Det er størst interesse for mobilen som betalingskort blant menn og blant aldersgruppen under 40 år.

På spørsmål svarer 4 av 10 at det vil være svært eller ganske interessant å benytte et betalingskort holdt opp mot en leser, fremfor å bruke den tradisjonelle betalingsterminalen.

Menn har litt større interesse av dette enn kvinner, og interessen er størst blant de under 40 år.

Handout Banken rett i neven
Rapport – Omnibusundersøkelse om bankkort 28-11-13

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel