Nordmenn er for trofaste mot banken

En undersøkelse Forbrukerrådet har fått gjort om bytting av finanstjenester, strøm og mobilabonnement, viser at folk er for trofaste mot banken. Vi ønsker at de skal være utro, eller få bekreftet at de har funnet den rette.

– Over halvparten av de spurte har byttet forsikring eller lån, men kun 3 av 10 kjenner til Finansportalen hvor du kan sjekke om tilbudet du fikk av banken er det beste. Her har vi og forbrukerne en jobb å gjøre, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Menn vet best

Kun 3 av 10 av de spurte kjenner til finansportalen.no, og kjennskapen til Konkurransetilsynets kraftprisoversikt og telepriser.no er enda lavere. Undersøkelsen viser at menn generelt kjenner bedre til de nettbaserte bytteredskapene enn kvinner, og at de eldre kjenner bedre til bytteredskapene enn de som er yngre. Et unntak er telepriser.no, som de yngste har større kjennskap til enn de eldre.

Forbrukerne i Buskerud er de beste til å bytte leverandør av strøm og mobiltelefoni, ifølge undersøkelsen. De er på topp når det gjelder mobiltelefoni, og ligger på andreplass når det gjelder bytte av strøm. Når det gjelder bytte av finanstjenester, er tallene stort sett like for hele landet. Ellers skiller Midt-Norge, med trønderfylkene og Møre og Romsdal, seg ut som de mest utro strømkundene.

– Tallene viser uansett at folk bytter for lite, noe vi håper å få gjort noe med. Hvis ikke ender folk opp i forhold som ikke er bra for dem, legger Flesland til.

Ikke stol på banken

Når folk bytter lån eller forsikring, opplyser de aller fleste at de selv har tatt kontakt med banken eller forsikringsselskapet. Kun fem prosent sjekket andre lånetilbud på finansportalen.no, og bare tre prosent sjekket forsikringsmarkedet samme sted.

Når så få tar seg tid til å sjekke hva andre tilbyr, er de neppe særlig rustet når de tar kontakt med banken eller forsikringsselskapet. Når i tillegg femten prosent av de som kjøper forsikringer føler seg knyttet til selskapet de ringer, er det en enkel sak for selgerne å få dem på kroken.

– Ikke stol på det de sier og vær utro. Ta en sjekk med finansportalen.no for å se om det er andre gode tilbud før du slår til, sier direktøren med et smil.

Bedre byttekunnskaper for strøm og mobil

Resultatene fra undersøkelsen er noe mer oppløftende når det gjelder bruk av de nettbaserte bytteredskapene og bytte av strøm- og mobilabonnement. Bare 16 prosent byttet strøm de to siste årene, men blant disse benyttet 1 av 4 seg av Konkurransetilsynets kraftprisoversikt. 27 prosent av de spurte har byttet mobilabonnement de to siste årene, men bare 1 av 10 benyttet seg av prisoversikten du finner på telepriser.no. Til gjengjeld brukte mange nettet til å finne frem til leverandøren sin side.

– Igjen er vårt råd til forbrukerne at de må sjekke priser fra ulike leverandører før de velger strøm- og mobilabonnement. I det miste for å få bekreftet at du har gjort en god avtale, avslutter direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.
Byttedagundersøkelsen 2013

 

Byttetips

Finanstjenester, bank, forsikringer, kredittkort, lån og sende penger til utlandet:

– Sjekk hva slags betingelser du har på lån og forsikringer i dag. Gå inn på finansportalen.no. Finn den beste prisen. Ta alltid en ekstra runde med banken/forsikringsselskapet når du har funnet noe du vurderer å bytte til. Det kan hende du får et enda bedre tilbud – bare for deg.

Strøm:

– Gå inn på strømpris.no. Skriv inn hva slags avtale du ønsker. Ta så kontakt med det strømselskapet du ønsker å bruke. Vi anbefaler at du betaler i etterkant og kjøper til spotpris.

Mobiltelefoni:

– Gå inn på telepriser.no. Tenk over hva du bruker av sms, megabytes og ringetid. Sjekk tilbudene og slå til. For dem som vurderer å kjøpe telefon og abonnement i samme pakke, er tommelfingerregelen at det lønner seg å kjøpe dette hver for seg.

Abonner på vårt nyhetsvarsel