Nordmenn frykter å bli skadet på sykehus

Publisert 4. september, 2013
En ny undersøkelse viser at nesten én av fire nordmenn mener det er sannsynlig å bli skadet på sykehus. Den viser også at de færreste rapporterer det når skaden er skjedd. Forbrukerrådet er bekymret over den lave tilliten til helsevesenet.

På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester har TNS Gallup gjennomført en undersøkelse av den norske befolkningens syn på pasientsikkerhet og kvalitet i norsk helsevesen.

Undersøkelsen viser at 23 prosent mener det er veldig eller ganske sannsynlig å bli skadet under sykehusopphold i Norge.
– Hvis du legges inn på sykehus, skal du kunne ha tillit til at du kommer ut friskere enn da du blir lagt inn, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet forventer at helseministeren utfordrer sykehusene til å komme med tiltak for å forbedre tilliten. Det er et visst samsvar mellom folks erfaringer og frykt, og når frykten er så stor, må helsevesenet reagere.
– Det er hver helseregion, hvert sykehus og hver enkelt lege sitt ansvar å sørge for at befolkningen har tillit til at helsevesenet vil gi dem en god og trygg behandling. Helseministeren har det øverste ansvaret for Helse-Norge, og det må han være bevisst, sier forbrukerdirektøren.

Undersøkelsen viser også at 28 prosent vurderer det som veldig eller ganske sannsynlig at pasienter kan bli skadet ved behandling utenfor sykehus, for eksempel hos fastlegen.
– Dette er et tillits- og omdømmeproblem for det norske helsevesenet, Det verste er allikevel utryggheten pasientene kommer inn med. Det er vondt for den enkelte, og det ville ikke være rart om det gjorde kommunikasjonen med legen vanskeligere, sier Flesland.

De fleste lar være å rapportere skade

Fire av ti oppgir at de selv, eller noen i familien, har opplevd en skadelig hendelse i forbindelse med kontakt med helsetjenesten. Av disse var det kun 39 prosent som rapporterte hendelsen. Forbrukerrådet synes dette er urovekkende, og understreker at det er viktig å si ifra når det skjer feil hos sykehus eller lege.
– Hvis ingen klager, vil helsevesenet bare fortsette som før. Pasientklager danner grunnlag for å få frem hvordan ting faktisk fungerer. Læring kommer av erfaring, og da er det viktig at pasientene formidler erfaringene, sier Flesland.

Kun 26 prosent av de som rapporterte skaden, henvendte seg til Norsk pasientskadeerstatning.
– Det kan virke som om pasientene ikke vet hvor de skal klage, eller kanskje er det for vanskelig å si ifra når man føler noe har gått galt, sier Flesland.
Hun etterlyser tiltak for å senke terskelen for å melde ifra.
– Det handler ikke bare om å lage flere regler, men å følge de reglene som allerede eksisterer. Vår undersøkelse viser at man ikke lykkes med det i dag, sier Flesland.

– Dette er folkets diagnose, nå må helsevesenet og ministeren finne kuren og gi behandling, sier Randi Flesland.

Om undersøkelsen:

Gjennomført av TNS Gallup i perioden 12.-29. april 2013. Det ble gjennomført totalt 1265 intervju, både web og postalt. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2011 og 2012, etter mal av en undersøkelse som EU-kommisjonen publiserte våren 2010.

Rapport pasientsikkerhet 2013

Abonner på vårt nyhetsvarsel