Økt reisetid for mange østlandspendlere

Publisert 18. februar, 2013
Østlandspendlerne opplever økt reisetid og ønsker bedre informasjon etter ruteomleggingen 9. desember, viser tilbakemeldinger til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet ber nå NSB og Jernbaneverket bedre informasjonen til pendlerne og komme med en vurdering av tilbakemeldingene om økt reisetid.

Innspillene fra pendlerne kom i forbindelse med at Forbrukerrådet tidligere denne uken ba om tilbakemeldinger på reisetid, forsinkelser og informasjonen som blir gitt når toget ikke kommer som planlagt.

Økt reisetid

Av de 146 som har rapportert, sier nesten fire av ti at NSBs nye ruteplan har ført til lengre reisetid, mens kun en av ti sier at reisetiden er redusert. Halvparten sier at det ikke er store forskjeller fra før til nå.

– Det er overraskende at så mange melder at ruteendringen har slått ut negativt på reisetiden. Her spiller trolig både forsinkelser og økte byttetider inn. Flere opplever også at selve togreisen tar lengre tid enn før, sier fagdirektør Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet.

Dårlig informasjon

Tilbakemeldingen fra pendlerne viser også at det også er mye å gå på når det gjelder informasjon. Syv av ti sier de ikke fikk informasjon om forsinkelsen i forkant av reisen.

– I mange tilfeller vet NSB og Jernbaneverket i god tid i forveien at det vil oppstå forsinkelser. Dette er informasjon pendlerne trenger for å komme seg på jobb, sier Anne Haabeth Rygg.

– Når også syv av ti sier at de hadde liten nytte av informasjonen som faktisk ble gitt, så er mye ugjort på informasjonssiden for NSB og Jernbaneverket.

Kom med innspill

Forbrukerrådet vil gjenta undersøkelsen i løpet av vinteren. For å være med på undersøkelsen i neste runde, kan du registrere deg på forbrukermening.no.

Resultatene vil bli brukt som innspill til NSB, Jernbaneverket og myndighetene for å bidra til en bedre hverdag for pendlerne.
Tilbakemelding fra pendere
Brev til Jernbaneverket og NSB

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Pressekontakt / Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no

Abonner på vårt nyhetsvarsel