Norske forbrukere er blant Europas aller minst fornøyde med maten vi kjøper. Kun i Bulgaria og Kroatia er misnøyen større.

På bunn i Europa

Norske forbrukere er blant Europas aller minst fornøyde med maten vi kjøper. Kun i Bulgaria og Kroatia er misnøyen større.

Forbrukernes tilfredshet med 42 delmarkeder er målt gjennom flere komponenter, blant annet tillit til bedrifter, hvor lett det er å sammenligne tilbud, vareutvalg og velferdstap. Forbrukernes skåring tallfestes med en skala hvor 100 er best.

Norske forbrukere gir markedet for «kjøtt- og kjøttprodukter» et resultat på 71,4 mot EUs snitt på 80,6 poeng. For «frukt og grønnsaker» er Norges score 72,5 mot EUs snitt på 81,6. For matvaregruppen «brød, korn, ris og pasta», var forskjellen mot EU noe mindre. Melkeprodukter inngikk ikke som egen varegruppe i undersøkelsen.

Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Kjell Håkon Larsen

Norge ligger godt bak våre naboland (se tabell). Avstanden er enda større opp til øvrige nordeuropeiske land det er naturlig å sammenligne oss med, som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Disse landene har i snitt 84 poeng for de tre matvaregruppene.

Mindre fornøyde forbrukere

– Norske forbrukere har gitt sin dom. Sammenlignet med andre europeiske land er nordmenn tydelig mindre fornøyd med både kjøttet, grønnsakene og frukten de kjøper, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for produktsikkerhet, mat og handel i Forbrukerrådet.

Studien viser at Norge skårer betydelig lavere i matmarkedet enn land som Romania og Ungarn. Forbrukerne i Romania gir kjøtt og kjøttprodukter en score på 79,8, frukt og grønnsaker 81,2, mens brød, korn, ris og pasta oppnår 83,9. Avstanden opp til Ungarn er enda litt høyere. EU-landet som kommer best ut er Luxembourg med en score på mellom 87 og 88 på de ulike mat-gruppene.

EU-tallene nyttig for norsk matvaredebatt

Tallene fra EU kan være et nødvendig frisk pust inn i den norske matdebatten. Både når det gjelder selve landbrukspolitikken, samt konkurranseforhold og kjedemakt i dagligvaresektoren.

– Selv om avstander og bosettingsforhold medfører utfordringer for distribusjon av ferskvarer, må vi kunne forvente bedre tall enn dette. At forbruker ikke får forventninger innfridd, må tas som en utfordring for hele verdikjeden, sier Instefjord.

Consumer Market Scoreboard Rapport
Om undersøkelsen

Her er resultatene for et utvalg av land, samt EU-gjennomsnittet:

Produkt Informasjon Evaluering
EU, flagg. Illustrasjon. Eu-gjennom
snitt
Kjøtt- og kjøttprodukt 80,6
Frukt og grønnsaker 81,6
Brød, korn, ris og pasta 83,3
Finland, flagg. Illustrasjon. Finland
Kjøtt- og kjøttprodukt 81,2
Frukt og grønnsaker 81,5
Brød, korn, ris og pasta 86,4
Danmark, flagg. Illustrasjon. Danmark
Kjøtt- og kjøttprodukt 79,4
Frukt og grønnsaker 80.1
Brød, korn, ris og pasta 83,1
Sverige, flagg. Illustrasjon. Sverige
Kjøtt- og kjøttprodukt 75,9
Frukt og grønnsaker 76,9
Brød, korn, ris og pasta 82,5
Norge, flagg. Illustrasjon. Norge
Kjøtt- og kjøttprodukt 71,4
Frukt og grønnsaker 72,5
Brød, korn, ris og pasta 78,0
 Croatia, flagg. Illustrasjon. Croatia
Kjøtt- og kjøttprodukt 69,1
Frukt og grønnsaker 71,4
Brød, korn, ris og pasta  75,2
Bulgaria, flagg. Illustrasjon. Bulgaria
Kjøtt- og kjøttprodukt 68,1
Frukt og grønnsaker 70,6
Brød, korn, ris og pasta  75,2
 Island, flagg. Illustrasjon. Island
Kjøtt- og kjøttprodukt  75,0
Frukt og grønnsaker 71,4
Brød, korn, ris og pasta  77,5

 

Consumer Market Scoreboard

EU-kommisjonens store måling om forbrukernes tillit og erfaringer med 42 ulike markeder for varer og tjenester. 

Undersøkelsen forteller om kundenes tillit til bransjene, hvordan markedene lever opp til forbrukernes forventninger, hvor lett det er å sammenlikne tilbud og priser, og om problemer og klager.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker