Randi Flesland tar 5 nye år som direktør for Forbrukerrådet

Publisert 8. juli, 2013
Randi Flesland (57) er ansatt som direktør for Forbrukerrådet i en ny åremålsperiode på fem år. Etter en tenkepause, takket hun i dag ja til tilbudet fra styret.

– Det er en veldig spennende  oppgave å lede Forbrukerrådet. Det å arbeide med noe jeg brenner for i en organisasjon med høy kompetanse og stort engasjement, er et privilegium. Det å forplikte meg til nye fem år krevde en liten tenkepause. Nå er jeg klar!, sier Randi Flesland.

– Forbrukerrådet  skal møte fremtiden til beste for forbrukerne. Dette krever en fremoverlent organisasjon med høy kompetanse, utstrakt samarbeid internt og eksternt og at alle drar sammen mot felles mål. Jeg ser og erkjenner at vi har interne problemstillinger som må løses gjennom gjensidig medvirkning for et godt og konstruktivt arbeidsmiljø. Jeg er rede til, og overbevist om, at vi i et samspill skal finne de rette løsningene.

– Tilliten vist meg fra styret, samt de mange støtteerklæringer og oppfordringer jeg den siste tiden har mottatt internt og eksternt, gjør at jeg ser frem til å ta fatt på fem nye år.

Jeg er utrolig stolt av hva vi har oppnådd av resultater, og gleder meg virkelig til at vi skal fortsette på den veien. Målet er, gjennom en engasjert og motivert organisasjon, å bidra til å gjøre hverdagen enklere for enda flere forbrukere.

Randi Flesland har ledet Forbrukerrådet i snart fem år.

– Forbrukerrådet har under Randi Fleslands ledelse etablert seg som en viktig, sterk og synlig samfunnsaktør. Randi Flesland har gjort en flott jobb som direktør for Forbrukerrådet. Jeg er svært tilfreds med at hun takker ja til tilbudet om et nytt åremål. Hun har erfaringen, kvalifikasjonene og motivasjonen som skal til for å ta fatt på de mange viktige oppgavene som ligger fremfor oss, sier styreleder Inge Takle Mæstad.

For nærmere informasjon

Direktør Randi Flesland, telefon 91 10 14 20
Styreleder Inge Takle Mæstad, telefon 99 55 05 22

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel