Siste nytt

Reagerer på villedende helsekostreklame

18. juli, 2011

Forbrukerrådet har sett seg lei på at helsekostprodukter kommer med løfter som er for gode til å være sant. Vi krever dokumentasjon for påstandene, og har sendt brev både til bransjen og mattilsynet, sier Terje Kili

Nei til villedingen fra helsekostprodusenter

Helsekostprodukter er populære. Samlet omsettes det i følge bransjens eget organ, Bransjerådet for Naturmidler, helsekost for mer enn 2,4 milliarder kroner. Felles for disse produktene er at det i markedsføringen påstås at de har gunstige helsemessige effekter. De kan både være styrkende for leddene, bra for forbrenningen, virke slankende, balansere blodsukkeret for å nevne noe.- Samtidig kan det av og til være vanskelig å få god dokumentasjon på at produktene reelt sett har de effektene som antydes. Resultatet kan være at forbrukerne villedes og at man i håp om helsemessige gevinster kort og godt kaster penger ut av vinduet, sier Terje Kili som er fagdirektør for helse i Forbrukerrådet.

Kartlegging viser dårlig dokumentasjon

I følge Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler, kapittel 6, skal ernærings- og helsepåstander bygge på og være dokumentert gjennom allment anerkjente vitenskapelige bevis. – Det er nok en realitet at dette ikke alltid er tilfelle i følge vår kartlegging, sier Terje KiliForbrukerrådet har over en periode drevet en liten kartlegging av markedsføringen av ulike helsekostprodukter. Vi har og vært i kontakt med selskapet Med-Eq AS vedrørende markedsføringen av slankeproduktet 30-days. Etter å ha mottatt noe dokumentasjon fra selskapet, er Forbrukerrådet fortsatt noe tvilende til om selskapet i tilstrekkelig grad er i stand til å dokumentere produktets gode virkning. Forbrukerrådet har videre skrevet brev til helsekostfirmaet Life Scandinavia som i store helsiders annonser reklamerer for produktet Purely Greens. I annonsene hevdes en rekke påstander om positive effekter knyttet til bruk av produktet. I brevet ber vi om å få oversendt dokumentasjonen på at produktet faktisk har de effektene som hevdes.- Vi har på den bakgrunn sendt en henvendelse til Mattilsynet hvor vi ber om at tilsynet vurderer det vitenskapelige grunnlaget for påstander om at en ved hjelp av dette produktet for eksempel kan gå ned 1-2 størrelser i løpet av 30 dager, sier fagdirektøren.

Mattilsynet må ta affære

At folk lures til å kjøpe helsekostprodukter er gammel nytt for Forbrukerrådet. Årsaken er at vi pånytt ønsker å sette fokus på det vi mener er villedende informasjon og reklame. Folk har rett til å vite at disse produktene ikke har en vitenskapelig påvist virking når du skal vurdere å kjøpe dem. På alle andre områder har vi slike krav:- hvilken myndighet vil tillate at du selger et flygende teppe som helikopter? spør Kili retorisk. Mattilsynet må prioritere dette området, og for eksempel kreve merking av varer uten dokumentert vitenskapelig effekt. Hvis ikke gjør de ikke jobben sin for oss forbrukere.

Abonner på vårt nyhetsvarsel