Siste nytt

Røeggen slipper til i Høyesterett

8. mai, 2012

Småsparer Ivar Petter Røeggens og Forbrukerrådets sak mot DNB skal behandles i Høyesterett. Det besluttet ankeutvalget i landets høyeste domstol i dag

Saken kommer opp i Høyesterett til høsten.

-Kan sette en standard

– Vi er selvfølgelig fornøyd med avgjørelsen i ankeutvalget. Vi mener at vi har en god sak, og en avgjørelse i Høyesterett kan sette standarden for hva kundene kan forvente fra banken sin, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

– Nå kan HR foreta en reell vurdering av risikoen og kostnadene i dette produktet. Det vil kunne komme Røeggen og tusenvis av andre forbrukere til gode. Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet har tidligere fått medhold mot DnB Nor i saken om de strukturerte spareproduktene i både Bankklagenemnda og Oslo tingrett. Men i fjor høst vant banken frem i Borgarting lagmannsrett.

Flere tusen ble satt på vent

Røeggen og flere tusen andre har derfor ventet på rettsvesenet lenge – svært mange andre saker er dessuten satt på vent:

Bare i Finansklagenemnda Bank venter det nå over 2000 saker – og det er også mange i domstoler over hele landet som har stoppet behandlingen av liknende saker i påvente av en dom i Røeggens sak. De får nå endelig prøvd sin sak i Høyesterett.

Dette er saken

DnB NOR ga i 2000 Ivar Petter Røeggen et fastrentelån over seks år med over åtte prosent rente, for å kjøpe to ulike sammensatte spareprodukter. Røeggen tapte stort på sin «garanterte sparing». Han investerte hele 500 000 kroner – og tapte 230 000 kroner.

Bankklagenemnda konkluderte på nyåret 2009 med at produktene ikke skulle vært solgt. DnB NOR forsøkte i flere runder å få saken avvist i nemnda – og uttalelsen valgte de å avvise. Da saken var oppe i tingretten i 2010, ble banken dømt til å betale tilbake 230 000 kroner, pluss renter.

Ivar Petter Røeggens sak er typisk for denne typen produkter – og dermed en prinsippsak og en pilotsak.

Abonner på vårt nyhetsvarsel