Selge bolig selv – ingen risikosport

Boligselgerne er fornøyde etter å ha gjort salgsjobben på egenhånd. De anbefaler også andre å gjøre det samme. Dette kommer fram i en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort blant 27 boligeiere som har solgt bolig uten bruk av megler i salgsjobben.

Det store flertallet sier i tillegg tydelig ifra om at dette ville de også gjøre en gang til, dersom de skulle selge bolig på nytt.

Sparte utgifter

De fleste valgte å selge selv fordi de forventet at det skulle bli billigere, svarte 16 av 27 boligselgere i stikkprøveundersøkelsen Forbrukerrådet har foretatt.Alle sparte utgifter til eiendomsmegler – og salgssummen samsvarte i hovedsak med prisforventningene.Fra nyttår 2010 fikk boligeiere selv tilgang til å annonsere boligen sin for salg på finn.no og lignende portaler. Tidligere har bare privatpersoner vært utestengt fra disse markedsføringskanalene.

Forbrukerrådet har vært en pådriver for å få dette til. Hvilke erfaringer har de som til nå har solgt bolig privat?Savner de hjelp og støtte fra eiendomeglerne – eller klarer huseierne dette selv – og til betydelige lavere omkostninger enn hos en eiendomsmegler?

Annonserte på finn.no

I undersøkelsen ble det tatt utgangspunkt i annonser på finn.no der det gikk frem at selger sto for salget selv, helt eller delvis.

Det ble først ringt til personer som hadde solgt bolig i de store byene, som Oslo, Bergen, Tromsø og Stavanger, og deretter til boligselgere i de litt mindre byene som Haugesund, Tønsberg, Fredrikstad og Harstad– og til slutt små byer og tettsteder i hele landet, som Alta, Eggedal, Tynset og Ås.

Takst på forhånd

23 av de 27 som svarte i undersøkelsen fikk utarbeidet takst på forhånd. Prisantydningen ble satt etter takst for 8 av de som solgte, etter egen vurdering av 9 selgere, etter meglers vurdering for 6 av husselgerne, og 4 satte prisen etter takst pluss-minus.Takst og prisantydning samsvarte for de fleste med det som ble den endelige salgssummen da boligene ble solgt.

Kontrakt og oppgjør ble gjort gjennom megler, bank eller advokat – jevnt fordelt i utvalget.

De aller er fleste fornøyd

  • 23 sier seg fornøyd etter å ha solgt boligen selv, 2 er misfornøyd, mens 2 ikke opplevde det som forskjellig fra boligsalg via megler.
  • 21 sa tydelig at de ville gjøre det en gang til, 2 sa nei, mens 4 gav et mer betinget svar.
  • 21 ville også anbefale andre å gjøre det samme. Kun 3 personer ville ikke anbefale egensalg for andre..
  • 11 av de spurte hadde solgt bolig før – men med megler.
  • 6 hadde solgt før uten megler, mens 12 aldri hadde solgt bolig tidligere.

Tar det lang tid?

14 personer ble bedt om å estimere hvor lang tid de brukte på salgsprosessen. Mange synes det var vanskelig, men de fleste – 6 personer – anslår de brukte inntil 10 timer på denne jobben, 5 huseiere brukte opp til 30 timer, mens resten oppgir at det tok 1-5 dagers arbeid når de sto for salgsprosessen selv.

Få hjelp til oppgjøret

– Hvis man får hjelp til oppgjøret og de formelle sidene av transaksjonen fra en profesjonell tredjepart, og samtidig innhenter en tilstandsrapport og selv gjør en jobb med å hente inn opplysninger, er det like trygt å selge selv som å gjøre det på annen måte, sier fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet.

Likevel velger forholdsvis få å selge bolig privat i Norge i dag. På finn.no ligger tusenvis av boliger ute for salg. Bare om lag to prosent av disse er lagt ut av privatpersoner.

For mange vil det fortsatt være greiest å la en megler ta hele jobben, og Forbrukerrådet tror ikke egensalg vil passe for alle. Det er imidlertid viktig at de som ønsker det, kan gjøre jobben selv. Selgernes erfaringer i denne undersøkelsen tyder på at det ikke er grunn til å være skeptisk til å selge selv.

Valgfrihet med nye muligheter

– De som ønsker å ta deler av jobben selv, har fått reell mulighet til det, og slik valgfrihet mener vi er bra. Det fører til økt konkurranse, noe som igjen bidrar til at meglerne må vise at de leverer det beste produktet. Denne valgfriheten legger til rette for lavere priser, bedre kvalitet og kanskje på sikt nye måter å tenke boligomsetning på, sier Torgeir Øines.

Forbrukerrådet mener også at foretak og advokater som driver eiendomsmegling må få anledning til å tilby selvhjelpsverktøy på samme måte som andre aktører. Slike verktøy kan for eksempel være hjelp til innhenting av opplysninger og utforming av salgsoppgaver. I dag kreves dispensasjon fra meglerloven for å tilby selvhjelpsverktøy sammen med oppgjør.

– Forbrukerrådet har derfor sendt inn forslag om å endre eiendomsmeglingsloven, slik at foretak og advokater som driver eiendomsmegling kan tilby slike verktøy sammen med oppgjørstjenesten. Flere av selgerne i denne undersøkelsen har brukt slike tjenester, opplyser fagdirektør Torgeir Øines.