Dårlig merking av hverdagsmaten

Mattilsynet har undersøkt varebetegnelse, angivelse av ingredienser, illustrasjoner, språk og ingrediensliste på nær 500 produkter. To av tre sjekkede virksomheter oppfyller ikke krav til korrekt merking, og bekrefter funn i tidligere gjennomganger av blant annet Forbrukerrådet.

Kvinne i matbutikk.

Foto: Colourbox.com

– Mat skal være det den gir seg ut for å være. Når det avdekkes så mange mangler, er det opplagt at bransjen ikke tar dette seriøst nok, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

– Noen av eksemplene må karakteriseres som svindel, der produsentene villeder forbruker ved å fremstille produktet som bedre enn det faktisk er.

Honnør til Mattilsynet

I Mattilsynets undersøkelse kommer det blant annet frem at:

  • 2 av 3 virksomheter hadde problemer med å overholde merkekravene.
  • 32 % av produktene hadde mangelfull ingrediensliste
  • 26 % av produktene hadde mangelfull mengdeangivelse av ingredienser
  • 21 % av produkter hadde en ingrediensliste som ikke stemte med resepten.
  • 8 % av produktene hadde villedende varebetegnelse i 2014, en nedgang fra 2013 hvor det funnet utgjorde 19 % av produktene.

– Forbrukeren tar valg basert på slik informasjon. Når merkingen viser seg å være feil eller mangelfull, fratas vi muligheten til å ta gode og opplyste valg, sier Gunstein Instefjord.

– Det er all grunn til å gi Mattilsynet honnør for gjennomgangen. Vi vil nå oppfordre tilsynet til å ta i bruk sanksjonsmidler og bøter for å sikre at denne type matjuks ikke lønner seg.