SpareBank 1 SMN roses for ansvarlig utlånspraksis

Denne uken fikk SpareBank 1 SMN roser av Forbrukerrådet for sin ansvarlige utlånspraksis. Selv om de taper kunder på det, har banken innført en praksis om at bud på mer enn ti prosent over prisantydningen må finansieres av kundens egenkapital.

Rosebukett.Foto

– Dette er ansvarlig utlånspraksis som bidrar til at forbrukere ikke havner i gjeldsfella. Det er gunstig for både å demme opp mot den økende gjeldoppbyggingen i norske husholdninger, men også for å dempe temperaturen i budrundene, sier fagdirektør for finans Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Bankene må våge å stramme inn

Siden tusenårsskiftet har norske husholdninger firedoblet sin gjeld, og mesteparten av gjelda er boliglån. Både nasjonale og internasjonale myndigheter har pekt på at gjeldsoppbyggingen av norske husholdninger representerer en risiko for finansiell stabilitet i Norge. Torsdag 8. september kom Finanstilsynet med forslag til ytterligere innskrenkinger av nordmenns muligheter til å ta opp boliggjeld.

– Så lenge gjeldsveksten er slik den er, kan ikke bankene være overrasket over at deres frihet strammes inn, sier Jensen om det siste grepet til Finanstilsynet.

Bankene står fritt til å stramme inn utlånspraksisen sin, slik SpareBank 1 SMN har valgt å gjøre, men det handler om å våge: Dersom flere banker velger en policy som SMN, vil det demme opp for overopphetet budgivning og bruk av lokkepriser når bolig selges, mener fagdirektøren.

– Vi tror policyen bidrar til sunnere forbrukerforhold i to svært viktige forbrukermarkeder, nemlig boliglånsmarkedet og markedet for boligomsetning, avslutter Jensen.

Her kan du lese hvilken bank som fikk ros i fjor.