Styrk, ikke splitt Forbrukerrådet

Publisert 18. juni, 2015
Forslaget om å splitte Forbrukerrådet vil gi det motsatte av styrking av arbeidet for forbrukernes rettigheter. Sektoren må gjennomgås med tanke på forbrukernes, ikke byråkratiets, beste.

Difis oppdrag for å gjennomgå forbrukerapparatet har vært for snevert. Difis perspektiv har vært et behov for byråkratisk styring – og ikke forbrukernes beste.

Forbrukerrådet ønsker seg en helhetlig gjennomgang av hele forbrukerområdet, på tvers av departementer, tilsyn, ombud og andre organisasjoner, skriver Forbrukerrådet i sitt høringssvar til Difi-rapport 2015:4 – Gjennomgang av det statlige forbrukerapparat.

– Vi er tilfreds med å ha fått en gjennomgang av vår virksomhet – med så god tilbakemelding. Vi tilstreber en effektiv organisasjon til beste for forbrukerne – og tar med glede imot forslag til forbedringer, sier direktør Randi Flesland.

For snevert mandat

– Men Forbrukerrådet mener at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppdrag til Difi er for snevert. Forbrukerrådet ønsker seg en helhetlig gjennomgang av hele forbrukerområdet, på tvers av departementer, tilsyn og ombud. Dette bidrar vi gjerne til, sier Randi Flesland

– BLD har bestilt tilstandsrapport bare for kjøkkenet, men for å få en forsvarlig vurdering, må hele huset under lupen.

– Det er helt i Forbrukerrådets ånd å se om vi kan drive enda mer effektivt, og oppnå enda mer. Vi har derfor imøtesett rapporten fra Difi. Det er godt å se at den konkluderer med at vi oppnår gode resultater, og at forbrukerne er svært fornøyde,.

Henter kunnskap fra forbrukerne

– Vi tror det skyldes den verdifulle kunnskapen vi får fra å hjelpe forbrukerne. Den setter oss i stand til å fortelle næringsliv og myndigheter om mer forbrukervennlige løsninger. Når noen ringer oss og føler seg lurt av banken, kan det gi store ringvirkninger. Ett, samlet Forbrukerråd styrker derfor den enkelte forbrukers demokratiske rett, sier Randi Flesland.

– Vi ser videre at vi hører mest fra forbrukere der vi er lokalisert. Tilstedeværelsen over hele landet gir flere bevisste forbrukere. Det gir dessuten flere muligheter for et møte ansikt til ansikt, og det er særlig viktig for forbrukere med ulike utfordringer. Dessuten – butikkene er lokale. Fordi vi er der de er, har vi en tett dialog med næringsdrivende over hele landet. Det reduserer antall konflikter, og øker muligheten for å finne gode løsninger.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel