Fant skadelige kjemikalier i kosebamser

Forbrukerrådet fant hormonforstyrrende kjemikalier i seks kosebamser. Nå krever Forbrukerrådet at regjeringen får på plass en handlingsplan mot hverdagsgiftene, slik at barna får bedre beskyttelse.

– Disse stoffene hører ikke hjemme i produkter til barn. Barn sutter og tygger på lekene sine og er spesielt sårbare for disse kjemikaliene, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Forbrukerrådet ber nå klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å få på plass en handlingsplan for bedre forbrukerbeskyttelse og strengere regulering av giftstoffer i hverdagsprodukter.

Bamsene som ble testet. Foto.

Foto: Forbrukerrådet

Testen er utført i forbindelse med seminaret «Hvordan sikre forbrukerne en giftfri hverdag», som arrangeres av Forbrukerrådet i Norge og Danmark med støtte fra Nordisk råd. Les også mer om seminaret på stortinget.no.

Skumle bamser

Stoffet nonylfenoletoxilat, som ble funnet i bamsene, brytes ned til det hormonforstyrrende stoffet nonylfenol. Forskere frykter at hormonforstyrrende kjemikalier kan være årsak til raskt økende omfang av ulike kreftformer, nedsatt forplantningsevne, diabetes type 2, fedme og ADHD.

– Farlige stoffer i hverdagsprodukter er et økende problem. Det er helt uakseptabelt at forbrukerne skal bære denne risikoen på vegne av bransjen, sier Randi Flesland.

– Når framstående forskere roper varsko om hva hormonforstyrrende stoffer kan gjøre med helsa vår, må politikere og produsenter våkne. Norske myndigheter må legge betydelig mer press på EU for å forby stoffene, samtidig som bransjen må starte utfasingen straks, sier Randi Flesland.

Saksøker EU-kommisjonen

I forrige uke varslet den svenske regjeringen at de saksøker EU-kommisjonen for å hale ut arbeidet med å fase ut og regulere hormonforstyrrende stoffer. Miljøminister Lena Ek uttalte at hun mener Kommisjonen har løpt fra sine forpliktelser og gitt etter for press fra kjemikalieindustrien.

Forbrukerrådet har lenge etterlyst en handlingsplan for en giftfri hverdag etter mønster fra Sverige og Danmark for å beskytte barn bedre mot hverdagskjemikaliene som finnes i leker, klær, barneutstyr og i en rekke andre produkter.

– Det er på høy tid at våre politiske myndigheter setter hormonforstyrrende stoffer og andre hverdagskjemikalier skikkelig på dagsordenen, sier Randi Flesland.

WHO og UNEP kom i fjor med en rapport hvor de foreslår strengere regulering av hormonforstyrrende stoffer. Forskerne er redd det ikke finnes noen sikker nedre grense for disse kjemikaliene. Dette kan i så fall bety at hvis man eksponeres på et sårbart tidspunkt i livet, for eksempel på fosterstadiet, så kan skade oppstå senere i livet, selv om dosen man utsettes for er svært, svært liten.

Fakta om stoffene

Nonylfenoletoxilater brukes blant annet for å bryte ned vannets overflatespenning, slik at såpe eller kjemikalier lettere kan blande seg med vannet. De brukes også som som fettløsende stoffer i vaskemidler og  i vaske- og innfargingsprosesser for klær og andre tekstiler.

Nonylfenoletoxilater brytes lett ned til det hormonforstyrrende stoffet nonylfenol, som er klassifisert som mulig skadelig for reproduksjonen. Det er også mistenkt for å føre til skader på fosteret. Stoffet er persistent (lite nedbrytbart), bioakkumulerende (lagres i kroppen til dyr og mennesker) og er funnet i mennesker og miljø. Nonylfenol står på EUs kandidatliste over svært helse- og miljøskadelige stoffer.

I Norge og EU er det forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoxilater til blant annet tekstilbearbeiding, rensing og rengjøring. Samtidig er det likevel tillatt i bearbeiding av importerte klær og tekstiler. Sverige foreslo et forbud også mot stoffene i importerte tekstiler i 2012, men foreløpig er det ikke implementert.

Funnene Forbrukerrådet har gjort er under foreslått grenseverdi.

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no

Funn

Nonylfenoletoxilater ble funnet i disse bamsene:

  • BR leker: Brun bamse med blå bukse
  • Tiger: Stor lysebrun bamse med sløyfe
  • Wild Republic: Leopard
  • IKEA: Brumma bamse med snekkerbukse
  • Build-a-Bear: Blå bamse med rosa t-skjorte
  • WWF: Pandabjørn

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel