Tommelen opp for lov om god handelsskikk

Forslaget til lov om god handelsskikk vil gi ryddigere forhold i dagligvarebransjen, og legge til rette for mer produktutvikling og bredere utvalg, mener Forbrukerrådet.

Dagligvarelovutvalget overleverte i dag forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Forslaget er en oppfølging av Matkjedeutvalgets anbefalinger som ble lagt frem i 2011.

– Den foreslåtte loven vil være et stort skritt i retning av mer redelighet og åpenhet i dagligvarebransjen. Dette vil komme norske forbrukere til gode gjennom lavere priser, bedre utvalg, tilgjengelighet og kvalitet, sier Randi Flesland.

Forbrukerrådet har vært representert i utvalget ved juridisk direktør Toril Melander Stene.

Et viktig skritt i riktig retning

Loven skal skape ryddigere forhandlinger og avtaler mellom partene i bransjen. Utvalget foreslår også at det opprettes et eget handelstilsyn som skal se til at loven blir fulgt.

– Et dagligvaremarked med stadig færre og større aktører gjør det nødvendig med lover og regler som skaper ryddige forhandlinger, sier Randi Flesland.

– Et enstemmig ekspertutvalg står bak lovforslaget, og vi håper nå Regjeringen gjør sitt for at forslaget blir tatt inn i norsk lov.

Mye ugjort

Selv om den foreslåtte loven vil gi ryddigere forhold i bransjen, advarer Forbrukerrådet mot å se utvalgets forslag som tilstrekkelig.

– Forslaget til lov om god handelsskikk er en veldig god start, men vi etterlyser fortsatt regulering av hylleprisbetaling og felles markedsføring, sier Randi Flesland.

– Det er også av avgjørende betydning at Konkurransetilsynet er på banen aktivt for å styrke konkurransen og forhindre ytterligere eierkonsentrasjon. Samtidig må norske politikere gi tilsynet de verktøyene som trengs for å sikre norske forbrukere riktige priser, høyere kvalitet og bredere utvalg.

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel