Ulovlig forsikringsinformasjon på nettet

Publisert 27. februar, 2013
Forbrukerrådet har undersøkt internettsiden til atten norske forsikringsselskaper som selger forsikringer på nettet.

– Det ser ut som om det er spesielt vanskelig å opplyse om angreretten. Den gir deg muligheten til å trekke avtalen innen fjorten dager når du kjøper noe på nettet, sier regiondirektør Jo Inge Bjørntvedt i Forbrukerrådet.

Kun 33 % av de undersøkte selskapene opplyser om angreretten, mens samtlige forsikringsselskaper oppgir e-postadressen eller kontaktskjema på nettsiden sin.

Ulovlig klageinformasjon

Forbrukerrådet er opptatt av at forbrukerne ikke bare skal få kunnskap om hvordan de skal kjøpe tjenesten, men også om hvordan de skal klage på den.

Kun halvparten av de undersøkte selskapene opplyste om Finansklagenemnda . Dit kan du gå om ikke forsikringsselskapet gir deg det du har krav på.

– Det er dårlig service, og det er ulovlig, legger Bjørntvedt til. Selger du forsikringer, skal du få vite om klagemulighetene. Det er informasjon som skal være på nettsidene.

Selger du på nettet, sier loven at du skal oppgi organisasjonsnummer og juridisk navn. Det skal være enkelt å finne deg hvis kjøper må gå til en klageinstans.

– Kun ett av tre forsikringsselskap oppga organisasjonsnummer og juridisk navn. Det er altfor dårlig, synes vi, sier Jo Inge Bjørntvedt.

Frem med avtalevilkårene

Det bør være enkelt for forbrukerne å sette seg inn i avtalevilkårene. Du trenger dem når uhellet er ute, og når du skal velge forsikringsselskap. Kjenner du ikke til vilkårene, er det vanskelig å finne den forsikringen som er best for deg. Under halvparten av selskapene hadde vilkårene på siden sin. Pussig nok mangler de hos seks av ti selskaper (11 stk., 61%).

– Vi håper det er en glipp at forsikringsselskaper ikke har vilkårene på siden sin. Disse opplysningene burde være svært lett tilgjengelig for alle som kjøper forsikringer på nettet. Vi kan ikke anbefale folk å kjøpe forsikringer på nett av selskaper som ikke har vilkårene tilgjengelig, sier regiondirektøren.

Størrelsen har ingen betydning

Det er ingen merkbar forskjell mellom små og store selskaper med hensyn til de opplysningene de gir. Selv flere av de største forsikringsselskapene er for dårlige til å opplyse om angreretten, Finansklagenemnda og avtalevilkår.

– Det betyr at det er ingen sammenheng mellom ressurser og markedsposisjon når det gjelder informasjon på nettet, sier Jo Inge Bjørntvedt.

Våre krav til selskaper som selger forsikringer på nettet:

Vi krever god kontaktinformasjon. Organisasjonsnummer og juridisk navn skal være med.
Vi krever god rettighetsinformasjon om angrerett og avtalevilkår.
Vi krever god klageinformasjon. Finansklagenemnda skal være nevnt.
– Følger forsikringsselskapene våre krav, vil de få fornøyde forbrukere, og full score neste gang vi undersøker nettsidene deres, avslutter regiondirektør Jo Inge Bjørntvedt.

– Følger forsikringsselskapene våre krav, vil de få fornøyde forbrukere, og full score neste gang vi undersøker nettsidene deres, avslutter regiondirektør Jo Inge Bjørntvedt.
Forsikringsundersøkelse 2012
Forsikringsundersøkelse 2012 – Merknader

 

Pressekontakt / Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 996 46 617
martin.halsos@forbrukerradet.no

Testfakta


Forbrukerrådet har testet atten aktører som selger forsikringstjenester på internett.
Testen er et tidsbilde. Den ble gjennomført høsten 2012. Ett selskap ble testet på nytt i januar 2013 etter at de hadde fått nye internettsider.

Vi har undersøkt om det er gitt gode nok opplysninger om forbrukerrettigheter. Finansavtaleloven (§ 15) krever at selskap som selger forsikring på nettet må opplyse om Finansklagenemnda.

Angrerettloven gjelder ved salg av forsikring på nettet og de bør ha fullstendige avtalevilkår på siden sin. De selskapene som ikke har informasjon om dette på sine nettsider, eller der det ikke har vært mulig å finne opplysningene innen 3-5 minutter, har fått negativ anmerkning.

Vi har undersøkt om det er gitt god nok kontaktinformasjon til selskapet. E-handelsloven (§ 8) krever at de som selger forsikringer på nettet skal oppgi juridisk navn, organisasjonsnummer, kontaktadresse og e-postadresse.

De selskapene som ikke har opplysningene på nettsiden, eller der det ikke har vært mulig å finne informasjonen innen 3-5 minutter, har fått negativ anmerkning.

Abonner på vårt nyhetsvarsel