Vil vite hvor kjøttet kommer fra

Kjøttprodukter er sjelden merket med opprinnelsesland. Dette står i sterk kontrast til forbrukernes ønske, hvor ni av ti sier de ønsker slik merking.

Produsenter er ikke pålagt å oppgi opprinnelsesland på bearbeidede kjøttprodukter, slik som pølse, skinke eller lasagne. Forbrukerrådet og den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC tar nå til orde for en tvungen ordning.

– Norske forbrukere er helt på linje med forbrukere ellers i Europa. De ønsker å vite hvor maten de spiser kommer fra. Vi ber nå norske myndigheter aktivt arbeide opp mot EU for å få på plass obligatorisk merking av bearbeidede kjøttprodukter, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

En rekke forbrukerorganisasjoner i Europa gjennomfører nå en kampanje om behovet for bedre opprinnelsesmerking av kjøtt.

Skinke på en fjøl. Foto.

Foto: Colourbox.com

Tillit og trygghet

I en spørreundersøkelse om merking av kjøtt. Forbrukerrådet har fått gjennomført, sier ni av ti at det er viktig med opprinnelsesmerking på kjøtt og kjøttprodukter; fire av ti sier det er meget viktig, tre av ti ganske viktig og to av ti litt viktig.

Tillit og trygghet oppgis å være de viktigste årsakene til at vi ønsker å vite hvor kjøttet kommer fra. Halvparten sier også at de ønsker slik merking for å støtte norsk landbruk.

– Med flere kjøttskandaler friskt i minne, sier det seg selv at åpenhet og sporbarhet er viktig for at forbrukerne skal ha tillit til maten de kjøper. Også meninger om kvalitet og etiske forhold spiller inn, sier Gunstein Instefjord.

Dårlig merking

Det er ingen krav om merking av opprinnelsesland for bearbeidede kjøttprodukter eller kjøttbaserte ferdigretter.

Behovet for informasjon til forbrukerne har vært et tungtveiende argument for eksisterende regelverk når det gjelder opprinnelsesmerking, men det gjelder kun for uprosessert kjøtt.

– Du er heldig hvis du finner opprinnelsen på kjøttet i hamburgeren eller ferdigmaten du spiser. For forbrukerne er det like viktig å kjenne opprinnelsen til kjøttet i kjøttbollene som biffen, sier Gunstein Instefjord.

– Når produsenter ikke frivillig oppgir opprinnelsesland, er det behov for et regelverk som pålegger dem å gjøre dette, avslutter fagdirektør Gunstein Instefjord.

I opprinnelsesmerkingsordningen for uprosessert storfekjøtt er det krav om angivelse av fødested, oppdrettssted og slaktested. Fra april 2015 vil det i tillegg være obligatorisk å merke uprosessert kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe med oppdrettssted og slaktested.

 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel