Side

EUs forslag til regelverk for netthandel

15. mai, 2017

EU-kommisjonen presenterte i 2015 planene for å etablere ett indre, digitalt marked. Sentralt i planene var nye direktiver for netthandel og levering av digitalt innhold, også kalt nettdirektivene.

Hensikten med EUs forslag er å harmonisere og tilpasse lovverket for å fremme økt handel over landegrensene.

Selv om det er positive sider ved forslagene, spesielt når det kommer til direktivet for digitalt innhold, frykter Forbrukerrådet at flere av forslagene drastisk vil redusere Norges gode forbrukervern ved netthandel. Vi frykter også at en svekkelse av forbrukerrettigheter ved kjøp på nett, i neste omgang fører til reduksjon av dagens rettigheter ved fysisk kjøp i butikk.

Netthandelsdirektivet truer norske forbrukerrettigheter

Formålet med «Direktivet om visse aspekter ved avtaler for fjernsalg av varer», også kjent som netthandelsdirektivet, er å harmonisere forbrukerrettighetene ved kjøp av varer over nett.

På enkelte områder vil direktivforslaget være en styrking av eksisterende rettigheter, blant annet ved

  • innføring av to års omvendt bevisbyrde for selger ved feil og mangler
  • at forbrukerens varslingsplikt ved feil og mangler fjernes
  • like forbrukerrettigheter ved kjøp av nye og brukte varer

Samtidig vil direktivet føre til reduserte forbrukerrettigheter ved at

  • det blir ulike rettigheter ved kjøp på nett og i butikk
  • selgers generelle reklamasjonsansvar reduseres fra fem til to år
  • direktivet ikke stiller krav til holdbarhet og tilgjengelige reservedeler

Se mer om Forbrukerrådets synspunkter til direktivforslaget.

Prosessen videre

Saken ligger nå til votering i EU-parlamentet, hvor det ventes å bli behandlet i løpet av oktober 2017.

Se tidslinje over prosessen for mer informasjon.

Abonner på vårt nyhetsvarsel