Forside > Siste Nytt > Hvor kommer kjøttet fra ?
Hvor kommer kjøttet vi spiser fra? Dette burde det være enkelt å få svar på. Dessverre er opprinnelsesmerkingen ofte fraværende på kjøttproduktene vi kjøper.

Kjøttet og kjøttproduktene vi kjøper i butikken er sjelden merket med opprinnelsesland. Dette er informasjon som forbrukere i Norge og Europa ønsker. Ferske tall viser at ni av ti forbrukere mener det er viktig med opprinnelsesmerking av kjøtt og kjøttprodukter.

Ta en titt på fremstillingen nedenfor, som viser grisens reise fra gården til den ender opp som kjøtt på tallerkenen din, og hjelp oss å spre kravet om bedre opprinnelsesmerking.

BILDE

Med din støtte kan vi engasjere politikere i Norge og resten av EU. Det er deres ansvar å sørge for bedre opprinnelsesmerking av kjøtt – informasjon som forbrukere bør ha rett på. Del gjerne fremstillingen i sosiale medier.

Kampanjen for bedre opprinnelsesmerking gjennomføres av 14 forbrukerorganisasjoner i Europa.

Import av kjøtt til Norge 2013

I 2013 importerte vi 23 845 tonn kjøtt fra nesten 40 ulike land. Tyskland er uten sammenligning det landet vi kjøper mest fra. Blant de andre landene som eksporterer mye kjøtt til oss, finner vi Danmark, Storbritannia, Namibia, Botswana og Uruguay.

BILDE

Statistikk fra Landbruksdirektoratet

Kjøttforbruk

Forbruket av kjøtt er rundt 76 kilo per person per år. Det er en økning på over 20 kg siste 25 år. I tillegg kommer grensehandel som er estimert til 5 kilo per person per år.

BILDE

Oversikten fra Helsedirektoratet viser kjøttforbruk etter dyreslag samt grensehandel, antall kilo per person per år.

Mat som er kjøpt på serveringssteder, kiosker og bensinstasjoner, er ikke inkludert i dette datagrunnlaget. Kjøttforbruket er derfor mest sannsynlig høyere.

Dagens regler

Produsenter er i dag ikke pålagt å oppgi opprinnelsesland på bearbeidede kjøttprodukter, slik som pølse, skinke eller lasagne.

I opprinnelsesmerkingsordningen for uprosessert storfekjøtt er det krav om angivelse av fødested, oppdrettssted og slaktested. Fra april 2015 vil det i tillegg være obligatorisk å merke uprosessert kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe med oppdrettssted og slaktested.

Mer om opprinnelsesmerking:

BILDE

Utarbeidet av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC.