Side

Kommunetest 2007 – testfakta

12. oktober, 2015

Forbrukerrådet tester jevnlig servicen i norske kommuner. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som er testet i 2007 og hvordan vi har gått frem.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

50 testmedarbeidere fra Forbrukerrådet har utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Hver eneste kommune har fått 37 henvendelser hver.
Til sammen er de 431 kommunene i Norge, inkludert Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 16 500 punkter.

Vi har testet servicen, tilgjengeligheten og til dels kvaliteten på servicen.

I Oslo kommune har vi testet bydelene på felt som er bydelenes ansvarsområde, og Oslo kommunes sentralorganisasjon på felt som ikke hører inn under bydelene.

Nett, e-post og telefon

På nettsidene til hver kommune har vi lett etter informasjon om 25 konkrete ting. Dessuten har vi ringt fem likelydende telefoner til hver kommune, og sendt inntil sju likelydende e-poster. Alle kommunene har fått minst fem e-poster. Dersom to av e-postene er besvart innen rimelig tid, er det sendt to nye oppfølgings-e-poster med nye spørsmål.

For å få poeng på e-postene, må vi ha fått svar innen fire virkedager – i praksis nesten en uke.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som åpningstiden i skolefritidsordningen, størrelsen på vanngebyret, og når vi kan treffe helsesøster.

De 37 henvendelsene er vektet, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Internettsidene utgjør 40 prosent av totalkarakteren, mens telefonhenvendelsene og e-postene utgjør 30 prosent hver.

I kontakt med kommunene har vi fremstått som innbyggere, eller som slektninger til innbyggere.

11 100 deltester

Til sammen er det foretatt ca. 3000 telefonoppringninger. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake ytterligere en gang. Telefonene er tatt fra private mobiltelefonnummer med ikke-sporbare nummer.

Totalt er det sendt ca. 3000 e-poster. E-postene er sendt fra private e-postadresser, og vi har sendt til den adressen kommunen selv oppgir som sin hoved-e-postadresse for e-post utenfra.

Totalt er det gjort ca. 11 100 deltester på kommunenes nettsider. Hver tester har testet 25 kommuner, og hver kommune er besøkt på forskjellige tidspunkt av to forskjellige testere.

Testene er gjort på bredbåndslinjer, og dersom sidene ikke har fungert ved første forsøk, er det forsøkt en gang til senere.

Dersom et informasjonspunkt ikke ble funnet innen halvannet minutt, har testeren gått videre til neste punkt. Det betyr at hver tester har brukt inntil 40 minutter på hver nettside.

Sjekkpunkter

Spørsmålene og sjekkpunktene er utarbeidet av fagpersoner på Forbrukerrådets regionkontor i Skien, som har ansvar for offentlige tjenester i samarbeid med Forbruker-rapporten og Forbrukerrådets juridiske seksjon.

Resultatene er i ettertid evaluert og karaktersatt av staben ved Forbrukerrådets regionskontor i Skien, samt av Forbruker-rapportens redaksjon, prosjektleder og researchere.

Testen er utført fra begynnelsen av mars til slutten av juni 2007.

Totalkarakteren går fra 0-100, hvor 100 er best.
For å gi en kommune «godkjent»-stempel som servicekommune, krever Forbrukerrådet  at vi blir hjulpet med minst to-tredeler av henvendelsene våre.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Abonner på vårt nyhetsvarsel